วันอาเซียน

โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การจัดกิจกรรมวันอาเซียน สพป.นครปฐม เขต 2การถ่ายทอดสดงานวันอาเซียน (ASEAN Day 2020)
และงานสัมมนาวิชาการ (Webinar) 
“อาเซียน : สู่ยุควิถีใหม่ ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน ?” 
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. 
ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
กิจกรรมอาเซียน สพป.นครปฐม เขต 2

 • วันอาเซียน'63 การถ่ายทอดสดงานวันอาเซียน (ASEAN Day 2020) และงานสัมมนาวิชาการ (Webinar) “อาเซียน : สู่ยุควิถีใหม่ ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน ?”  วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. - 11.30 น.  ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ         ปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) > คลิก  วันที่ 7 สิงหาคม 2563         โรงเรียนวัดละมุด โดยการนำของ นางสาวสิริลดา สายพงษ์พรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดละมุดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดโลกอาเซียนประจำปี 2563 โดยในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลายเช่น การเดินแฟชั่นโชว์ ชุดประจำชาติอาเซียน การเข้าฐานต่างโดยมีว ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2563 03:59 โดย Webmaster Supervisory
 • วันอาเซียน'62 วันที่ 8 สิงหาคม 2562        งานอาเซียน พ.ส.ม. ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กล้อง 2 > คลิก
  ส่ง 13 ส.ค. 2562 03:09 โดย Webmaster Supervisory
 • วันอาเซียน'61 8 สิงหาคม วันอาเซียน        อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย         ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค.2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. 2538) สปป.ลาว พม่า (วันที่ 23 ก.ค. 2540) และ กัมพูชา เข ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2562 03:06 โดย Webmaster Supervisory
 • ASEAN'60 7 สิงหาคม 2560        โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ" ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงพร้อมด้วยคณะครู รวมถึงคุณครูจากกลุ่มโรงเรียนบางหลวงเข้าร่วมการประชุม
  ส่ง 1 ส.ค. 2562 21:41 โดย Webmaster Supervisory
 • วันอาเซียน 59 การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 8 สิงหาคม 2559         โรงเรียนวัดบางหลวง (ศูนอาเซียนประจำอำเภอบางเลน) ได้จัดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน " ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะครู และนักเรียน ในเขตอำเภอบางเลนเข้าร่วมนิทรรศการ วันที่ 5 สิงหาคม 2559        โรงเรียนวัดไทร เปิดห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  โดยท่านรองรัชนี กิ่งนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานตัดริบบิ้น พิธีเปิดป้ายห้องอาเซียน หรือศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำห้องขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีแหล่งความรู้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งไว้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ และค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองในเวลาว่าง
  ส่ง 1 ส.ค. 2562 20:39 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »สื่อสาร  

    โรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเชียนประจำอำเภอ ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย  
    โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล
    โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน
    โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน
    โรงเรียนวัดกลางคูเวียง อ.นครชัยศรี

        ปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) > คลิก


วันอาเซียน 8 สิงหาคม 
      มีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และไทย ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งต่อมามีสมาชิกเข้าร่วมกับอาเซียนอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชาตามลำดับ รวมเป็นทั้งหมด 10 ประเทศ

    8th August is observed as ASEAN Day. Today is the anniversary of the founding of ASEAN on August 8, 1967 with the signing of the Bangkok Declaration by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. These founding members were later joined by Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) and Cambodia (1999).
ธงประจำสมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  
Flag of the Association of South East Asian Nations (ASEAN)

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง    หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว     หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองเพลงประจำอาเซียน
(ASEAN Anthem) "The ASEAN Way"

      การมีเพลงอาเซียน ถือว่ามีความสำคัญต่ออาเซียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก นับจากนี้ไปอาเซียนจะ มีเพลงประจำอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนในการเชื่อมโยงอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ การได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันครั้งนี้ รวมทั้งการที่เพลงจากไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเพลงประจำอาเซียน ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศและแสดงถึงความสามารถของคนไทยด้วย 
    คลิปเพลง > คลิก

เนื้อร้องเพลง
The ASEAN Way (Ver.Thai)
    Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look'in out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
    We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream
we care to share for it's the way of ASEAN.

ถอดความเป็นภาษาไทย
    พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด
ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
    เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
หล่อหลอมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจมั่นคงสังคมก้าวไกล
    คลิปเพลง > คลิกสื่ออาเซียน

 
(การ์ตูน) เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย  
 

พิพิธอาเซียน
รู้จักอาเซียน (1) 

CAI สวัสดีอาเซียน
- สื่ออาเซียน ชุดที่ 1 > คลิก

 หลักสูตรอาเซียนศึกษาทุกชั้นเรียน
พร้อมแผนการสอน ที่นี่ 
 หลักสูตรเพิ่มเติมรายวิชาอาเซียนศึกษา โรงเรียนด่านแม่คำมัน 
    ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6
    ม.1 | ม.2 | ม.3 |
 หลักสูตรอาเซียนศึกษา ขั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - ปีที่ 3 ไฟล์เวิร์ด > คลิก


เอกสารสู่การปฏิบัติ
0
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMM25tbnI4M1dENjA/view?usp=sharing

http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN/books/data/003.pdf


เว็บลิงก์- เพลงทักทายสไตล์อาเซียน > คลิก

- 7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน > คลิก

http://www.oic.go.th/ginfo/

http://www.asean.moe.go.th/

http://asccthailand.org/index.php/th/mnu-branch-th/mni-branch-ammdm-th/492-2015-12-16-07-33-58

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/system/errors/NodeNotFound?suri=wuid:gx:3b2e61c3a350bf38

http://www.ais.co.th/Interservice/AEC/index.htmlบทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน
Comments