โครงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การจัดกิจกรรมวันอาเซียน
สพป.นครปฐม เขต 2
 
ปี 2561 > คลิกประกาศ  

โรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเชียนประจำอำเภอ ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย  
    โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล
    โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน
    โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน
    โรงเรียนวัดกลางคูเวียง อ.นครชัยศรี


กิจกรรมอาเซียน สพป.นครปฐม เขต 2

 • วันอาเซียน 59 การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 8 สิงหาคม 2559         โรงเรียนวัดบางหลวง (ศูนอาเซียนประจำอำเภอบางเลน) ได้จัดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน " ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะครู และนักเรียน ในเขตอำเภอบางเลนเข้าร่วมนิทรรศการ วันที่ 5 สิงหาคม 2559        โรงเรียนวัดไทร เปิดห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  โดยท่านรองรัชนี กิ่งนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานตัดริบบิ้น พิธีเปิดป้ายห้องอาเซียน หรือศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำห้องขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีแหล่งความรู้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งไว้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ และค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองในเวลาว่าง
  ส่ง 10 มิ.ย. 2562 21:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • งานสัปดาห์มหกรรมอาเซียน 58 วันที่ 11 สิงหาคม 2558        โรงเรียนคลองบางกระทึก นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์แม่ลูกผูกพันสานฝันสู่อาเซียน เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน กิจกรรมอาเซียนและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการนำของนางวิภาดา เหมันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึกวันที่ 11 สิงหาคม 2558        โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ อ.สามพราน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) ซึ่งการจัดกิจกรรมอาเซียนในครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ได้เป็นตัวเเทนจัดนิทรรศการประเทศไทยวันที่ 10 ส ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 08:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • โรงเรียนวัดบางหลวง 58 วันที่ 4 กรกฎาคม 2558         โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้คุณครูโดยเฉพาะ  โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมงานมากมาย อาทิ ร.ร.สุขวัฒนาราม ร.ร.วัดโพธิ์ ร.ร.วัดเกษตราราม ร.ร.วัดนิลเพชร ร.ร.วัดบัวหวั่น และโรงเรียนในกลุ่มบางหลวง ในงานมหกรรมอาเซียน (8th ASEAN DAY) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการต่าง ๆ มากมาย
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 07:42 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พาทีสร้างสรรค์ วันที่ 3 มีนาคม 2557          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัลกับนักเรียนโรงเรียนโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่ได้ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศทักษะอาเซียน "พาทีสร้างสรรค์" จากการจัดงานประกวดแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศตามลำดับ
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 07:36 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • นำเสนอผลงาน 56 25 สิงหาคม 2556     การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานและสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ ห้อง บุนนาค โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน/สื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ของผู้บริหารถานศึกษา ครู นักเรียน จากโรงเรียนที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนศูนย์อาเซียน 4 แห่ง และโรงเรียนต้นแบบ 4 แห่ง จากโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 23 โรงเรียน    กิจกรรม เนื้อหาสาระ : พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร โดย นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 07:35 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »วันอาเซียน 8 สิงหาคม
 
    มีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และไทย ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งต่อมามีสมาชิกเข้าร่วมกับอาเซียนอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชาตามลำดับ รวมเป็นทั้งหมด 10 ประเทศ 

    8th August is observed as ASEAN Day. Today is the anniversary of the founding of ASEAN on August 8, 1967 with the signing of the Bangkok Declaration by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. These founding members were later joined by Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) and Cambodia (1999).ธงประจำสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  
Flag of the Association of South East Asian Nations (ASEAN)

    สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง    หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว     หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

เพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem)  "The ASEAN Way"
     การมีเพลงอาเซียน ถือว่ามีความสำคัญต่ออาเซียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก นับจากนี้ไปอาเซียนจะ มีเพลงประจำอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนในการเชื่อมโยงอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ การได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันครั้งนี้ รวมทั้งการที่เพลงจากไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเพลงประจำอาเซียน ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศและแสดงถึงความสามารถของคนไทยด้วย 

เนื้อร้องเพลง

   Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look'in out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.

We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream
we care to share for it's the way of ASEAN.

 ถอดความเป็นภาษาไทย

    พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด
ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
    อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น
หล่อหลอมจิตใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว
    อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้
มีแต่แบ่งปัน

เศรษฐกิจสังคมก้าวไกล


สามารถเข้าชมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์เหล่านี้


คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 


รร.บ้านซ่องแก่ง เพลงทักทายสไตล์อาเซียน > คลิก

7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน > คลิก

สื่ออาเซียน

 
(การ์ตูน) เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย  
 
 
พิพิธอาเซียน
 


จากวารสาร Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia (2010-2015)

http://www.thai-aec.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-aec-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90?fb_action_ids=762172473813971&fb_action_types=og.recommends

CAI สวัสดีอาเซียน, สื่ออาเซียน ชุดที่ 1หลักสูตรอาเซียนศึกษาทุกชั้นเรียนพร้อมแผนการสอน ที่นี่  |  หลักสูตรอาเซียน สพป.ยโสธร เขต 1
หลักสูตรเพิ่มเติม รายวิชา อาเซียนศึกษา ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ม.3  โรงเรียนด่านแม่คำมัน 
หลักสูตรอาเซียนศึกษา ขั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - ปีที่ 3  ไฟล์เวิร์ด > คลิก 
เว็บลิงก์

http://www.oic.go.th/ginfo/

http://www.asean.moe.go.th/

http://asccthailand.org/index.php/th/mnu-branch-th/mni-branch-ammdm-th/492-2015-12-16-07-33-58เอกสารสู่การปฏิบัติ
0
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMM25tbnI4M1dENjA/view?usp=sharing

http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN/books/data/003.pdf
ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
4 พ.ย. 2556 18:10
Comments