โรงเรียนดี ศรีตำบล


โรงเรียนวัดเชิงเลน

โพสต์29 มิ.ย. 2556 02:46โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2556 07:39 ]

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

    นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ในฐานะคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ร่วมกับฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชน ทำการประเมิโรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล

โรงเรียนวัดลานคา

โพสต์29 มิ.ย. 2556 02:38โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2556 07:39 ]

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

    นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ในฐานะคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ร่วมกับฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชน ทำการประเมินโรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล บรรพชาสามเณร

โพสต์16 พ.ค. 2556 05:13โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2556 02:27 ]

วันที่ 28 เมษายน 2556

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ ได้นิมนต์สามเณรจำนวน 45 รูป และพระพี่เลี้ยงอีก 8 รูป ซึ่งบรรพชาตามโครงการ โรงเรียนดี ศรีตำบล เดินธุดงค์จากวัดกกตาล หลังจากเข้าค่ายเมื่อคืนก่อน เพื่อมาแวะฉันน้ำปาณะ และรับผ้าเย็นเพื่อคลายร้อน ณ เขตพื้นที่ฯ ก่อนเดินทางไปที่โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

โรงเรียนบ้านบางประแดง

โพสต์16 พ.ค. 2556 05:11โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2556 02:28 ]

วันที่ 11 มีนาคม 2556

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ในฐานะคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชนทำการประเมินโรงเรียนบ้านบางประแดง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน"  การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล แล้ว

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4

โพสต์16 พ.ค. 2556 05:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2556 02:25 ]

วันที่ 7 มีนาคม 2556
 

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชน ทำการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล

โรงเรียนวัดดอนหวาย

โพสต์16 พ.ค. 2556 05:02โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2556 02:24 ]

วันที่ 7 มีนาคม 2556
 

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชน ทำการประเมินโรงเรียนวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล 

โรงเรียนบ้านคลองโยง

โพสต์16 พ.ค. 2556 04:59โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2556 02:26 ]

วันที่ 4 มีนาคม 2556 

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชน ทำการประเมิน โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล 

โรงเรียนวัดบางภาษี

โพสต์16 พ.ค. 2556 04:35โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2556 02:18 ]


วันที่ 1 มีนาคม 2556

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชน ทำการประเมินโรงเรียนวัดบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล  โรงเรียนวัดบางหลวง

โพสต์23 ก.ย. 2553 20:08โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 19:28 ]


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ประเมินโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชนและฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดยนายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะ ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล โรงเรียนแรกในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 1-9 of 9

Comments