โรงเรียนวัดลานคา

โพสต์29 มิ.ย. 2556 02:38โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2556 07:39 ]
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

    นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ในฐานะคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ร่วมกับฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชน ทำการประเมินโรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล Comments