โรงเรียนบ้านบางประแดง

โพสต์16 พ.ค. 2556 05:11โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2556 02:28 ]
วันที่ 11 มีนาคม 2556

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ในฐานะคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชนทำการประเมินโรงเรียนบ้านบางประแดง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน"  การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล แล้ว
Comments