โรงเรียนบ้านคลองโยง

โพสต์16 พ.ค. 2556 04:59โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2556 02:26 ]
วันที่ 4 มีนาคม 2556 

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล ชุดที่ 46 ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายพระสังฆาธิการ ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชน ทำการประเมิน โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ประกาศผลให้ "ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล 
Comments