จุดเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ/คุณลักษณะฯ

จุดเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์

***************************************************************************************************************
http://spbkk1.sesao1.go.th/year2558/ebook2.pdf
https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B3XnlhB1_LWIdVdneXVzNTZCMU0/viewhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0ByiNZz_KdbBcUE1BelZPNjlfams/edit
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0ByiNZz_KdbBcSWt1dzNiVXNfVnc/edithttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0ByiNZz_KdbBccWlFeFJTbG1HRnM/edit
https://www.curriculum51.net/upload/measurmet%20Guide.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/0B40IkTKuesIMVFFoOF8xYUlZdUE
 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/cud-nen/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg?attredirects=0
คลิกที่ภาพดูภาพขยาย

การประเมินและการกรอกข้อมูล
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

https://school.curriculum51.net/

เครื่องมือประเมินจุดเน้น

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3สรุปรายงานผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ตัวชี้วัดมิติที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สพป.นครปฐม เขต 2


Comments