โรงเรียนมาตรฐานสากล

รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล สพป.นครปฐม เขต 2 


โรงเรียน      อำเภอ จังหวัด   
   พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล  พุทธมณฑล  นครปฐม   
   วัดบางหลวง    บางเลน  นครปฐม   
   วัดนราภิรมย์   บางเลน  นครปฐม   


ผลการติดตามและประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานของโรงเรียนมารฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2556
                                                      โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
                                                      โรงเรียนวัดบางหลวง
                                                      โรงเรียนวัดนราภิรมย์

 คิดแบบจิตสาธารณะ สู่ความเป็นพลโลก ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
save oil, save time, save money = save earth

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 9
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 
โรงเรียนมาตรฐานสากล

คลิป รมต.แถลงแนวทางขับเคลื่อน

Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
18 มิ.ย. 2556 02:39
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 ต.ค. 2556 02:45
ą
kndb.jpg
(34k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
30 พ.ค. 2556 03:20
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 มิ.ย. 2556 05:38
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
4 ก.ค. 2556 07:34
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
27 มิ.ย. 2556 00:17
Comments