นักธุรกิจน้อย


ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อย
มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฏร์)

เอกสารประกอบการประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียน ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล รามคำแหง กรุงเทพฯ (การสร้างแรงบันดาลใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ / การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชุมชน / บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน / แผนธุรกิจ Business Plan / ธุรกิจ E-commerce / เรียนรู้กับ Google / นักธุรกิจน้อย คิดประดิษฐ์ ต่อยอด สร้างทรัพย์สินทางปัญญา / การพัฒนากระบวนการคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ AEC / ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์) คลิก

@ เอกสาร แนวดำเนินการศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายฯ > คลิก

face book โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) > คลิก

face book ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการฯ (ม่อนฟ้าหลวง) > คลิก

face book โครงการฯ (สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) คลิก

@ ฐานการเรียนรู้ ศูนย์นักธุรกิจน้อยฯ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่) > คลิก 

@ เอกสาร การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการฯ ประจำปี 2561 (หลักเกณฑ์+ใบสมัคร) > คลิก

@ รายงานวิจัยรูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโรงเรียนนําร่อง โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี > คลิก

@ การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) และนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ (ศศิมา สุขสว่าง) > คลิก 

@ เอกสารประกอบการประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียน ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล รามคำแหง กรุงเทพฯ (การสร้างแรงบันดาลใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ / การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชุมชน / บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน / แผนธุรกิจ Business Plan / ธุรกิจ E-commerce / เรียนรู้กับ Google / นักธุรกิจน้อย คิดประดิษฐ์ ต่อยอด สร้างทรัพย์สินทางปัญญา / การพัฒนากระบวนการคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ AEC / ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์) > คลิก

e-Book : เอกสารเผยแพร่ในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ > คลิก
    # การสอนงานอาชีพสู่ความเป็นเลิศนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์(ฉบับ pdf) > คลิก

เรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพ นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (เล่ม1) > คลิก 


Branding & Storytelling
        Storytelling เป็นรูปแบบการเล่าเรื่องแบบหนึ่ง ที่ใช้กระบวนการเล่าเหมือนนิทานหรือเรื่องราวนิยาย เรื่องเล่า ร้อยต่อกัน และสร้างอารมณ์ร่วมให้คนนั้นสนใจ ให้ความตั้งใจและจดจำเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมา ซึ่งจะมีทฤษฏีการเล่าเรื่องด้วยสูตร 5 Acts จริง ๆ แล้วเรื่องการตลาดผ่านการเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ทำมานานมานับพัน ๆ ปี เช่น การเล่าเรื่องของกษัตริย์อียิปต์ในชัยชนะของสงคราม ผ่านภาพวาดบนกำแพง ซึ่งเป็นการโฆษณาชวนเชื่อด้วยเรื่องราวแบบหนึ่ง (Propaganda) หรือลำนำวีรบุรุษสงครามในกรีซ หรือนิทานของโฮเมอร์ต่าง ๆ ก็เป็นการโฆษณาเรื่องคนผ่านการเล่าเรื่องแบบหนึ่ง
    # Storytelling กลยุทธ์ทาง Content Marketing ที่สำคัญต่อผู้บริโภค > คลิก
    # 5 ขั้นตอนการทำการตลาดออนไลน์ด้วย Storytelling เพิ่มมูลค่าแบรนด์ ปั้นดินให้เป็นดาว > คลิก
    # หลักพื้นฐานของการทำ BRAND STORYTELLING > คลิก
    # 4 เคล็ดลับทำให้ลูกค้าตกหลุมรัก (แบรนด์) ตั้งแต่แรกพบ > คลิก

Moodboard  กระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์
        Moodboard 
(มู้ดบอร์ด) คือ ตัวกลางในการสื่อสารระหว่างนักออกแบบและลูกค้า ใช้บรรยายบรรยากาศ อารมณ์หรือสไตล์ของงานนั้น ๆ ซึ่งมู้ดบอร์ดนั้นเป็นกระบวนการต่อจากการออกแบบคอนเซ็ปต์หรือแนวคิด และการจัดวางพื้นที่ (Planning) เพื่อแสดงให้เห็นว่างานออกแบบจะออกมาในแนวทางไหน มีอารมณ์ ความรู้สึก สี แสง อย่างไร เป็นวิธีการที่ลดการเข้าใจไม่ตรงกัน ระหว่างนักออกแบบและลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะบางครั้งการอธิบายด้วยคำพูด หรือแบบที่เป็น 2 มิติ ลูกค้าอาจนึกภาพไม่ออก การนำเสนอด้วยรูปภาพและวัสดุจริง จึงช่วยได้มาก
    # Q&A : MoodBoard คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญในงานออกแบบ ? > คลิก
    # MOODBOARD คืออะไร ทำไมนักออกแบบควรต้องทำมัน > คลิก
    # เด็กแฟชั่นต้องดู! ไขข้อสงสัย "MOOD BOARD" ทำเพื่ออะไร และ ดีอย่างไร > คลิก
    # Mood Board กระดานบันดาลใจ > คลิก
    # เอาไปใช้!!! รวม "20" Mood Board Material สวยๆสำหรับใช้ในงานออกแบบ > คลิก
Comments