กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมของสถานศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 2
ปี พ.ศ. 256121 สิงหาคม 2561
การประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ
ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=536695236769490&id=100012870550592&__xts__[0]=68.ARCkgBfgPEe0gRa9ToYbOi5cNfADVGx9umOmamchtR3xEcRnU_yiq9jA1C5gmqH78hl-SP4rrnzq4ouAL7VGDhfdAb0Je6FiP1b1Yz5qgR0e_24R-1CHwEFhX4iyrfE0wtWOd1zb6q7hqIp-6NVTFC10Uxqk1yGbUiF05XWtdt-q_-s-LBcsOprg7g&__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-withi-phuthth-rongreiyn-khunthrrm/khunthrrm/39876205_326835587888364_2029085375472861184_o.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-withi-phuthth-rongreiyn-khunthrrm/khunthrrm/39664860_306191470137321_256837502407540736_n.jpg


7 กรกฎาคม 2561
การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพป.นครปฐม เขต 2
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล จ.นครปฐม > คลิกการประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 > คลิกการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม
โดยคณะนิเทศ ติดตาม สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิกเว็บเพจ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก


    วันที่ 6 ก.ค.2561 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นำนักเรียนไปเข้าค่ายคุณธรรม ที่วัดนครชื่นชุ่ม เพื่อให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัลบั้มภาพ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-withi-phuthth-rongreiyn-khunthrrm/khunthrrm/2018-07-14_18-49-10.jpg

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา ดำเนินโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นอนุบาล - ป.3 ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ...โดยมีคณะพระวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆให้กับนักเรียน...

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1722514164463186.1073741947.547291608652120&type=1&l=ccb8e848e9

https://www.facebook.com/rat.amata.566/posts/868183336709660

https://www.facebook.com/Watswangaromschool/posts/700049180336913


https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.1734595023303053.1073742119.100002577151753&type=3

        วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1701358179912118.1073741942.547291608652120&type=1&l=2f3869e85d

https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1444690868964290.1073742366.100002701719588&type=3

24 กรกฎาคม 2561
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1777708685631621&id=100001775213114

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1858161270916392.1073742136.510450245687508&type=1&l=4b7bb029cd

https://www.facebook.com/sivilai.teekham.7/posts/328246017747321?__xts__[0]=68.ARBxH9ZaZpsYpUm19KI5zMBiEAKP6bIdvapqrX7jJp1ZYzrWRXZ0sNXOVhCkPhWEFwwod0IsNkKn0RQwx8eoiRRG2xz6JBdzToPk_oM3-_qZOKFAoTdYFXw9lTbX7KoMOXiJtE0fkS_RT8snLDnf3TqI_rZMUAT2aMivelx6nD90Zl6X6UL8bQInRFc&__tn__=-R


สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มเพชรจินดา

Comments