ศาสตร์แห่งสุข        วิชาความสุข คือ หนังสารคดีที่จะทำหน้าที่เชื่อมร้อยความรู้แห่งแผ่นดินที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้แก่คนไทย เพื่อเป็นการบอกให้คนไทยทุกคนได้รู้ว่า ศาสตร์พระราชา เป็นมากกว่าวิชาที่ว่าด้วย ดิน น้ำ ป่า นา แต่คือหลักปรัชญา ที่เป็นสัจจะความจริง ที่จะทำให้ผู้ลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติตามได้อย่างเข้าใจ และเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืน 

        เริ่มจากการ “ถอดรหัส” ว่าในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเห็นอะไร? 

        เริ่มจากปี 2547 ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเตือนคนไทยผ่าน ส.ค.ส. ถึงวิกฤตต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งวิกฤตสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่วิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง รวมไปถึงการ “ถอดรหัส” ถึงเหตุผลว่า ทำไม... พระองค์ถึงต้องมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง 4,689 โครงการ ซึ่ง 3,204 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการถอดรหัสในครั้งนี้ จะเป็นการถอดรหัสผ่านบุคคลจากหลายแวดวงในสังคม ทั้งนักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไปที่เข้าใจและเข้าถึงรหัสที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงตั้งขึ้น แต่การถอดรหัสในครั้งนี้จะสรุปออกมาแล้วคืออะไร และ การถอดรหัสจะนำความสุขอย่างยั่งยืนมาสู่คนไทยได้อย่างไร 

        ตอนที่ 1 : ถอดรหัส  http://www.thaipbs.or.th/Live
    
    ตอนที่ 2 : ศรัทธา  http://www.thaipbs.or.th/Live

        นี่คือคำบอกเล่าบางส่วนของผู้ที่เชื่อว่า แค่คุณมี “ศรัทธา” ก็จะนำเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนได้ 

        “เราเคยผิดพลาดมาก่อน และเราก็ไปเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำ และเราก็มาทำตามพระองค์ท่าน มันเลยเกิดความศรัทธา ความศรัทธาผมว่าสำคัญที่สุดเลย เพราะงานของเรามันใหญ่มาก.....” (ผศ. พิเชฐ โสวิทยสกุล นักวิชาการ ผู้ต้องการพิสูจน์ศาสตร์พระราชา ด้วยหลักฐานทางวิชาการ) 

        “ตอนนี้มันเหมือนพลังเล็ก ๆ เหมือนคนถือเทียนมาคนละเล่ม ทั่วประเทศแค่จุดเทียนคนละเล่ม เชื่อว่าประเทศไทยก็จะมีแสงสว่างเป็นพลังมหาศาล แค่จุดเล็ก ๆ คนละจุด ก็คาดหวังว่าการทำจากจุดเล็ก ๆ มันจะเป็นจุดใหญ่ได้ เชื่อว่าอย่างนั้น” (ผู้ใหญ่ สมศักดิ์ เครือวัลย์ เกษตรกรผู้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้จนสามารถปลดหนี้ได้) 

        วิชาความสุข...จะพาทุกคนหยุดรีบ แล้วเริ่มคิดตามไปด้วยกัน กับสิ่งที่เราเคยได้ยินว่า คำสอนต่าง ๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 แท้จริงนั้นคืออะไร และพบกับบุคคลที่มี “ศรัทธา” เต็มเปี่ยม จนน้อมนำศาสตร์พระราชา นำเอาทฤษฎีมาปฏิบัติ และน้อมนำหลักปรัชญา มาเป็นพลังในการสร้างความสุขให้กับชีวิต 
        ตอนที่ 3 : ประโยชน์สุข  http://www.thaipbs.or.th/Live 

        แม้จะพบวิถีแห่งความสุขบนพื้นฐานความพอดี แต่เพราะความสุขโดยลำพังมิอาจสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้ ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความผันผวน 2 กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ คือ “ชาวนาไทอิสาน” ชาวนาเลือดใหม่จากจังหวัดต่าง ๆ ในดินแดนที่ราบสูง และ “ม่วนใจ๋” กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จึงลุกขึ้นมารวมพลังคนในเครือข่าย แบ่งปันองค์ความรู้ กำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่น เพื่อสร้างสังคมแห่งความพออยู่พอกิน เกื้อกูลกันระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ อันจะนำไปสู่สังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขโดยแท้จริง เช่นดัง พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2491 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
        “ประโยชน์สุข” เกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถเกิดกับใครได้บ้าง ติดตามชม
        ตอนที่ 4 : จิตสำนึกใหม่  http://www.thaipbs.or.th/Live

        วิชาความสุขสัปดาห์นี้จะพาไปพบกับ “โจน จันใด” ผู้ที่เลือกเดินสวนทางออกจากกระแสหลัก เพื่อหาเส้นทางสายใหม่ที่ทำให้ชีวิตของเขายั่งยืน ด้วยศาสตร์ของพระราชา ที่เขาได้ทดลองปฏิบัติ และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ศาสตร์พระราชาไม่ใช่เพียงวิถีของคนยากคนจน แต่กลับเป็นวิชาที่เดินบนทางสายกลางแบบไม่สุดโต่งและไม่ล้าหลัง ซึ่งก็เหมาะกับสังคมในปัจจุบัน 
        และเมื่อพิสูจน์กับตัวเองได้ผล วิชาความสุขนี้จึงถูกส่งต่อให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่จากหลายอาชีพ ที่เชื่อมั่นในวิถีทางที่พวกเขาเลือกและตัดสินใจดีแล้ว พวกเขานำศาสตร์ของพระราชามาปฏิบัติจนเข้าถึงแก่นแท้แห่งวิชา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และพบกับโครงการดี ๆ อย่าง “พอแล้วดี THE CREATOR” โครงการที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะเปลี่ยนแนวความคิดที่ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงเกษตรกรเท่านั้นที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิต แต่ยังหมายถึงใครก็ได้ที่เชื่อมั่น และตั้งใจปฏิบัติตาม เพื่อพาตัวเองไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน
"พอแล้วดี The Creator"

        โครงการ “พอแล้วดี The Creator” มีเป้าหมายที่จะนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  มาผสมผสานกับความสร้างสรรค์ (ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่ภาคเกษตรกรรม) นำมาต่อยอดในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความสุข ความพอใจ และความสมดุล ให้กับทั้งการใช้ชีวิตในเมืองและต่างจังหวัดของผู้ประกอบการ จากสายของธุรกิจ lifestyle business เช่น ร้านคาเฟ่ เกสท์เฮ้าส์ ร้านแฟชั่น เป็นต้น โดยบ่มเพาะนักธุรกิจที่กำลังเติบโตเหล่านี้ให้รู้จัก จุดพอดีของชีวิต แล้วดีพอที่จะเอื้อเฟื้อต่อคนอื่น ซึ่งกลุ่ม The Creator ที่เข้าร่วมก็จะเป็นแบบอย่างที่เป็นบทพิสูจน์ของการดำเนินธุรกิจแบบพอเพียงให้กับผู้สนใจต่อไป เพื่อสร้างทัศนคติและวิถีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน

- พอแล้วดี TheCreator > คลิก  
- พอแล้วดี เรื่องการตีความ > คลิก 
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ดร.ศิริกุล เลากัยกุล > คลิก 

        พาไปรู้จักกับโครงการอบรมธุรกิจภายใต้มูลนิธิมั่นพัฒนา ที่มีชื่อว่าโครงการ "พอแล้วดี The Creator" โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ให้เข้าใจว่า "ความพอดีของธุรกิจ" ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการและสังคมเติบโตไปพร้อมกัน เราจะไปเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการท่านหนึ่งที่ได้นำ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS 

        แนวทางสร้างธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พอแล้วดี" : ประเด็นทางสังคม > คลิก  http://youtube.com/watch?v=l3OSujhbZ08
พอแล้วดี The Creator รุ่น 1
- คุณพอต ไร่สุขพ่วง จ.ราชบุรี > คลิก 
- คุณสุธีร์ สุธีร์ออร์แกนิคฟาร์ม จันทบุรี > คลิก 
- คุณเปิ้ล ไร่รื่นรมย์ จ.เชียงราย > คลิก 
- คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ (หญิง) > คลิก  
- คุณดิ๊ก FoodMaker จ.น่าน > คลิก 
- คุณเบสท์ บ้านไร่ไออรุณ จ.ระนอง > คลิก  
- คุณอ้อ ใจบ้านสตูดิโอ จ.เชียงใหม่ > คลิก  
- คุณปอ สวนบ้านแม่ จ.พังงา > คลิก  
- คุณอานุภาพ ล้อวงศ์งาม บ้านริมแควแพริมน้ำรีสอร์ท กาญจนบุรี > คลิก  
คุณปราชญ์ นิยมค้า (Mann Craft) > คลิก  
คุณใหม่ บ้านไก่ม่วน จ.ลำพูน > คลิก 
คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล > คลิก 
- คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง (ท็อป) > คลิก 
- คุณสมชนะ กังวารจิตต์ (แชมป์) > คลิก  

พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 : 
- กลุ่มธุรกิจที่พัก > คลิก  
- กลุ่มธุรกิจอาหาร > คลิก 
- กลุ่มธุรกิจแฟชั่น > คลิก 
- กลุ่มธุรกิจข้าว > คลิก 
กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ > คลิก 
กลุ่มธุรกิจของใช้ในชีวิตประจำวัน > คลิก 

พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 : 
- คุณเปิ้ล ไร่รื่นรมย์ > คลิก 
- สร้าง Brand Model ด้วยความพอดี โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล 
    #1 > คลิก 
    #2 > คลิก
เรียนรู้วิถีพอเพียงผสานความคิดสร้างสรรค์สู่การต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืน > คลิก 
 
พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 4 
- มารู้จักกับ พอแล้วดี The Creator รุ่น 4 > คลิก 
การสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง (1/2) > คลิก 
การสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง (2/2) > คลิก 

คิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้า
- พอแล้วดี 1 > คลิก  
- พอแล้วดี 2 > คลิก  - การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ (คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ) > คลิก  

- การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อประยุกต์ใช้ในสังคมเมือง > คลิก

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี) > คลิก 

- คนเปลี่ยนโลก TAPE 6 : พอเพียง > คลิก 

- คนเปลี่ยนโลก TAPE 16 ตามรอยพระราชา > 1/3  |  2/3  |  3/3

- คนเปลี่ยนโลก TAPE 36 ตามรอยกษัตริย์เกษตร > 1/3  |  2/3  |  3/3 

- คนเปลี่ยนโลก TAPE 40 ศาสตร์พระราชาเปลี่ยนชีวิต > 1/3 | 2/3 | 3/3         Sufficiency Economy Philosophy  นำไปบูรณาการสอดแทรกไว้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ น่าจะเกิดประโยชน์ยิ่ง  

- What is Sufficiency Economy? > คลิก  
- What is Economy? > คลิก  
- What is an Economy? - economic systems > คลิก  
- Economy Definition for Kids > คลิก  
- The Economy and Economics for Kids > คลิก  
- Econ Vids for Kids: What is Money? > คลิก  
- Econ Vids for Kids: What is Inflation? > คลิก  
- What is an Investment? Lessons in Money for Kids! > คลิก  
Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals - 'SEP4SDG' > คลิก 
Sufficient economy - New Agricultural Theory > คลิก
Comments