ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

พบกับ ข่าว กิจกรรมของโรงเรียนมาตรฐานสากล สพป.นครปฐม เขต 2

ถิ่นฐานบ้านเรา

โพสต์5 ต.ค. 2556 20:34โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2557 18:45 ]

30 สิงหาคม 2556

        เปิดบ้านงาน "ถิ่นฐานบ้านเรา รากเหง้าการพัฒนา ทรงคุณค่าสู่มาตรฐานสากล" ตอน พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดบางหลวง  ณ โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล
    2. เพื่อเปฺิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดบางหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
    3. เพื่อเผยแพร่ แบ่งปัน ผลงานและร่องรอยการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

กิจกรรม : พิธีเปิด โดยนายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  กล่าวเปิดงาน / นิทรรศการโครงงาน-แหล่งเรียนรู้-การแสดงบนเวที / เปิดและนำชมพิพิธภัฑ์ 

ถิ่นฐานบ้านเราฯ

การติดตามและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์16 พ.ค. 2556 10:26โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2557 18:46 ]

แจ้งกำหนดการเก็บข้อมูล ตามแบบติดตามและประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2555 สพป.นครปฐม เขต 2

    วันที่ 25 มิ.ย. 2556 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล
    วันที่ 26 มิ.ย. 2556 โรงเรียนวัดนราภิรมย์  อ.บางเลน
    วันที่ 27 มิ.ย. 2556 โรงเรียนวัดบางหลวง

1-2 of 2