ศัพท์คอมพิวเตอร์

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:52โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2556 03:37 ]

'พหุบัญชร'

หมายถึง Windows หรือหน้าต่างหลายๆบาน คำว่าพหุ แปลว่า มาก,หลาย และบัญชร แปลว่า หน้าต่าง

  • 'จุดอิทธิฤทธิ์'

ฟังดูน่าตื้นเต้นดีไหม แปลตรงตัวได้ว่า PowerPoint

  • 'พหุอุบลจารึก'

รวมแล้วแปลว่า Lotus Notes สำหรับคำว่าอุบล หมายถึงดอกบัว

  • 'ภัทร'

สั้นง่ายได้ใจความ ภัทร แปลว่าดี, เจริญ, ประเสริฐ ซึ่งก็คือ EXCEL นั่นเอง

  • 'ปฐมพิศ'

ปฐม แปลว่าพื้นฐาน หรือ Basic พิศ แปลว่าการมอง คล้ายๆกับ Visual เหมาเป็น VisualBasic

  • 'พหุภาระ'

หรือ Multitasking คำว่าพหุถูกนำมาใช้อีกแล้ว ก็ดันทำหลายงานพร้อมๆกันเลยเป็นพหูพจน์นะซิ

  • 'แท่งภาระ'

ชุดต่อเนื่องของคำว่าภาระ หรือ Task ดังนั้นแท่งภาระจึงหมายถึง Taskbar

  • 'แท่งหฤหรรษ์'

แปลได้ความหมายดีมากคือ Joystick เพราะใช้ในการเล่นเกมทำให้เกิดความสุข

  • 'สรรค์ใน'

สรรค์ หมายถึงสร้าง ซึ่งก็คือ Build รวมกับในหรือ in เป็น Build-in

  • 'ยืนเอกา'

เอกา แปลว่า โดดเดี่ยว, ยืนแปลว่าไม่ได้นั่ง รวมความได้ว่าไม่ได้นั่งคนเดียว หรือยืน คนเดียว หรือ Standalone

  • 'จิ๋วระทวย'

อย่าแปลเอง ฟังก่อน Micro แปลว่าเล็ก, จิ๋ว ส่วน Soft แปลว่าอ่อน, นุ่ม ดังนั้นจิ๋วระทวยหมายถึง Microsoft ว่าแล้วก็ตัวใครตัวมันนะ 

Comments