ผลประเมินภายนอก รอบสี่

โพสต์24 ก.ค. 2563 07:44โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 08:46 ]
กำหนดการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ระยะที่ 1) 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 ที่ วัน เดือน ปี โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
1 4-6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) แหลมบัว
2 7-8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล
3 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว มณฑลนครชัยศรี
4 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ไร่ขิงพัฒนา
5 25-26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดโพธิ์ เพชรบัวงาม
6 26-27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี
7 26-27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดปรีดาราม เพชรจินดา
8 26-27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง
9 28-29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดงิ้วราย (พิณพิทยาคาร) มณฑลนครชัยศรี
10 2-3 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง บางหลวง
11 2-4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดลานคา บางเลน
12 3-8 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านบางเตย ไร่ขิงพัฒนา
13 16-17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดนิลเพชร เพชรบัวงาม
14 23-24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดสัมปทวน (โพธิราษฏร์ประสาท) มณฑลนครชัยศรี
15 26-27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) ไร่ขิงพัฒนา
16 26-27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ แหลมบัว
17 13-14 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบัวหวั่น เพชรบัวงาม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/bthkhwammimichux/A3IG%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/bthkhwammimichux/A4IG%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg


 Mock Assessment (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก 
 ภาพการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (ระยะที่ 1) > คลิก
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก


รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563)
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) > คลิก
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คลิก
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว คลิก
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) คลิก
โรงเรียนวัดโพธิ์ คลิก
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย คลิก
โรงเรียนวัดปรีดาราม คลิก
โรงเรียนวัดบางหลวง คลิก
โรงเรียนวัดงิ้วราย (พิณพิทยาคาร) คลิก
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง > คลิก
โรงเรียนวัดลานคา คลิก
โรงเรียนบ้านบางเตย คลิก
โรงเรียนวัดนิลเพชร คลิก
โรงเรียนวัดสัมปทวน (โพธิราษฏร์ประสาท) คลิก
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) คลิก
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ คลิก
โรงเรียนวัดบัวหวั่น คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/kickrrm/bthkhwammimichux/A2info.jpg?attredirects=0


Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:11
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:11
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:11
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:11
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:11
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:11
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:11
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:11
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:10
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:10
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:10
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:10
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:10
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:10
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 08:10
Ċ
Webmaster Supervisory,
24 ก.ค. 2563 07:59
Comments