ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต

ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ โอเน็ต ป.6 พร้อมสู้ สู่การยกระดับขยับผลสัมฤทธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2
คณิตศาสตร์ 

ติว O-NET คณิตศาตร์ ป.6 > คลิก

ป.6 ปี 2559 :   EP 1/3  |  EP 2/3  |  EP 3/3

ป.6 (รอบ1) คณิตศาสตร์ สสวท. ปี 2559 > คลิก

ป.6 ปี 2559 > คลิก  
ข้อสอบคณิต ONET ป.6 ปี 2559 รหัส64 > คลิก

ป.6 ปี 2560 : ormschool 20 ข้อ > คลิก 

ป.6 ปี 2560 : ormschool รอบ1 30 ข้อ > คลิก
ข้อสอบคณิต ONET ป.6 ปี 2560 รหัส64 คลิก

ป.6 ปี 2560 : ormschool รหัส64 (คลิป)

ป.6 ปี 2561 (ครูทรงรัตน์) > ข้อ1-10  ข้อ11-20

ติวโอเน็ตเฉลย (คลิป) ม.3 ปี 2559 : 
    EP1/5   EP2/5   EP3/5   EP4/5   EP5/5

ติวโอเน็ตเฉลย (คลิป) ม.3 ปี 2560 : 
    EP1/4   EP2/4   EP3/4   EP4/4

ม.3 ปี 2561 (25 ข้อ) > คลิกวิทยาศาสตร์ 
    Cool Neung club แหล่งรวมสื่อและเทคนิคการสอน
สาระที่ 1 > คลิก
สาระที่ 2 > คลิก
สาระที่ 3 > คลิก
สาระที่ 4 > คลิก
สาระที่ 5 > คลิก
สาระที่ 6 > คลิก
สาระที่ 7 > คลิกภาษาไทย

ติวโอเน็ต ป.6 ปี 2559 :  EP1/3   EP2/3   EP3/3

ป.6 ปี 2559/2560 :  ภาษาไทยครูใหม่

ป.6 ปี 2560 :  EP 1/3   EP 2/3   EP 3/3

ป.6 ปี 2561 :  ครูคริสภาษาอังกฤษ

ติว O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 > คลิก

ม.3 ปี 2560 : EP1/4   EP2/4  EP3/4  EP4/4 

ป.6 ปี 2561 รหัส63 ครูนิ่ม  ตอน 1  ตอน 2  

ม.3 ปี 2561 รหัส93 ครูนิ่ม  ตอน 1  ตอน 2

 เครือข่ายนักวัดผล สพป.นครปฐม เขต 2Comments