การสอบ NT'62

โพสต์22 ก.ค. 2563 22:26โดยเกริน ช้อยเครือ

วันที่ 4 มีนาคม 2563

        การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2562  ดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะดำเนินการจัดสอบ 2 วิชา คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (90 นาที) และความสามารถด้านภาษาไทย (60 นาที) > คลิก 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 
        การประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยและการให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test:NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  นำโดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะวิทยากร ผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คณะวิทยากร ประกอบด้วย 1) คุณครูนิชาภา สอนทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม 2)คุณครูธนะกิต ใหญ่สิมา ครูโรงเรียนวัดละมุด 3)คุณครูพรพจน์ ยศอินทร์ ครูโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/_draft_post/2020-03-08_7-44-22.jpg

Comments