การสอบ O-NET'62

โพสต์22 ก.ค. 2563 22:08โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2563 22:20 ]

        การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
การดำเนินการ
    1. จัดอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET'62 3 จุด ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง และโรงเรียนวัดตุ๊กตา (14 ธ.ค.62) ณ โรงเรียนวัดบางพระ (15 ธ.ค.62) 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ, หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ
    3. ประชุมชี้แจงการจัดสอบ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (26 ม.ค.63)
    4. รับข้อสอบ O-NET จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ.(29 ม.ค.63) 
    5. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสนามสอบ (31 ม.ค.63)
    6. นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (1-2 ก.พ. 63) 
    7. รับ-ส่งข้อสอบ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ (29 ม.ค. 63 / 1-2 ก.พ.63 / 4 ก.พ.63)

อัลบั้มภาพ

ประมวลภาพการสอบ O-NET'62 28 มี.ค. 2563 
        วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

เตรียมสนามสอบ O-NET'62 28 ม.ค. 2563 
        สัมมนาหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการกลาง การทดสอบการศูนย์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 

การสอบ O-NET'62 23 ก.ค. 2563 
        การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

เตรียม O-NET'62 26 ธ.ค. 2562
        ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 

เตรียม O-NET '62 โค้งสุดท้าย 13 ธ.ค. 2562 
        ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในการเตรียมสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 


Comments