การสอบ RT'62

โพสต์22 ก.ค. 2563 22:23โดยเกริน ช้อยเครือ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

        ศูนย์สอบ ส่งมอบข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2562  (Reading Test : RT) ให้กับสนามสอบ

        ตารางการเยี่ยมศูนย์สอบ > คลิก 

        เพจการสอบ RT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

        การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Reading Test : RT) สพป.นครปฐม เขต  2  (การตรวจเยี่ยมสนามสอบ) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/kickrrm-ngan-wadphl/_draft_post/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.jpg

Comments