ข้อสอบมาตรฐานปลายปี


ผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี (ป.2 ป.4 ป.5)
ปีการศึกษา 2561  สพป.นครปฐม เขต 2

 สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างใช้ข้อสอบ > คลิก
 รายงานผลการใช้ข้อสอบปลายปี > คลิก
 ประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561 ของโรงเรียนที่ถูกสุ่ม 
     (ต้องใช้รหัสในการเข้าถึงข้อมูล)
1 วัดหอมเกร็ด > คลิก
2 วัดบึงลาดสวาย > คลิก
3 วัดผาสุการาม > คลิก
4 วัดเวฬุวนาราม > คลิก
5 วัดไผ่หูช้าง > คลิก
6 ไทยรัฐวิทยา 4 > คลิก
7 วัดเกษมสุริยัมนาจ > คลิก
8 วัดพระมอพิสัย > คลิก
9 วัดบางช้างเหนือ > คลิก
10 วัดราษฏร์ศรัทธาราม > คลิก
11 วัดบางภาษี > คลิก
12 วัดท้องไทร > คลิก
13 วัดบางน้อยใน > คลิก
14 บ้านตากแดด > คลิก
15 บ้านคลองจินดา > คลิก
16 บ้านบางม่วง > คลิก
17 บ้านหัวอ่าว > คลิก
18 บ้านฉาง > คลิก
19 บ้านบางประแดง > คลิก
20 บุญยะศรีสวัสดิ์ > คลิก
21 เทศบาล 1 บ้านสามพราน > คลิก
22 บ้านบางม่วง > คลิก การใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี

 ประกาศแนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน (18 ตุลาคม 2561) > คลิก 

แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2, ป.4, ป.5) ปีการศึกษา 2561
    - กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
    - ข้อสอบ ประถมศึกษา > คลิก
    - เฉลยข้อสอบ ประถมศึกษา > คลิก
    - คู่มือ ประถมศึกษา > คลิก

@ แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 ม.2) ปีการศึกษา 2561
    - ข้อสอบ มัธยมศึกษา > คลิก 
    - คู่มือ มัธยมศึกษา > คลิก 

@ แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม1, ม.2 ปีการศึกษา 2560 
    - กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) คลิก
    - ข้อสอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) คลิก
    - เฉลยข้อสอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
    - กระดาษคำตอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
    - คู่มือ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก

@ แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม1, ม.2 ปีการศึกษา 2559
    - กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) คลิก Comments