กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม


http://oho.ipst.ac.th/train-teacher-by-self-learning/

http://thaimathgame.com/

แผนการสอนคอมพิวเตอร์

  ป.1 | ป.2 | ป.3 |

 ป.4 | ป.5 | ป.6 |

 ม.1 | ม.2 | ม.3 |

http://www.kroobannok.com/news_file/p96727200956.pdf

การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

   คลังสื่อ ร.ร.ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา


สื่อจากคลิป
http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=46
คลังสื่อ CAI Online

http://www.caiproject.com/subjects/bj/

http://valuablebook2.tkpark.or.th/document_muaythai.html

http://www.inetfoundation.or.th/icthappy/index.php?act=media


Comments