กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
ประกาศ / เรื่องแจ้ง

@ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย > คลิก 
@ สพฐ.เผยแพร่สื่อการสอนประวัติศาสตร์ทัศน์ศึกษาเสมือนจริง เชิญดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้  
@ เก็บมาฝากจากบล๊อกของ ศน.หมู ประวัติศาตร์+หน้าที่พลเมือง 
    1. ตัวอย่าง) ประกาศโรงเรียน…………………
เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน………………… พุทธศักราช ๒๕๕๗
ของวิชาหน้าที่พลเมือง ของประถมและมัธยม
ดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศ Download  http://www.chon2.com/prawadsad/pagad.rar 
    2. แนวการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดาวน์โหลดแนวการจัดทำหลักสูตร Download  http://www.chon2.com/prawadsad/prawadsad.rar
    3. แนวปฏิบัติ การเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง (รายละเอียด)
        (1) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้  http://www.chon2.com/prawadsad/zaz.zip 
        (2) สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  http://www.chon2.com/prawadsad/zz.zipเอกสาร

http://www.curriculum51.net/upload/Civil-final.pdf http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/Kumwat-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-On_DVUFyoEbDAzUTNQdUxwTlE/edit


http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/main.php?filename=index


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/sangkhm-1/10434007_296566057204998_6237843093304745990_n.jpg?attredirects=0


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/sangkhm-1/10703642.jpg?attredirects=0

http://www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database/bailan_dblist.php

 http://www.digital.nlt.go.th/items/browse?collection=10โปรแกรมการเรียนรู้


http://www.thaiteachers.tv/?rec=5
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=49
คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : ONLINE)

https://www.facebook.com/Teaching.SocialStudies/?fref=photo
 วิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ม.4  คลิก

 โปรแกรม Worldwide Telescope ปรับปรุงเวอร์ชั่น 5.0 ท่องจักรวาล ในรูปแบบ 3 มิติ ผ่านดาวเคราะห์และดวงดาวต่างๆ สามารถสร้าง guide tour เป็นวีดีโอในการนำชมดวงดาวต่างๆได้ด้วย อีกทั้งรองรับการใช้งานผ่านจอสัมผัสหรือจะควบคุมผ่านคอนโซล XBOX พร้อมแล้วที่จะนำท่านย้อนเวลาหรือเดินหน้าเวลาไปชมวิวัฒนาการของดวงดาวในช่วง 2,000 ปี  ดาวน์โหลดฟรี ได้ที่นี่ 

http://www.ptt1.net/doc/news/Guide%20ASEAN%20Thai.pdf

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3

การ์ตูนแอนนิเมชั่น พระมหาชนก
            พระมหาชนก EP.1
            พระมหาชนก EP.2
            พระมหาชนก EP.3
            พระมหาชนก EP.4
            พระมหาชนก EP.5
            พระมหาชนก EP.6
            พระมหาชนก EP.7 จบ: 


สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดย สพฐ.ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ ม.สุรนารี ม.มหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ถึง ระดับ ม. 6
- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
- คนไทยมาจากไหน
- พระมหาปชาบดีเถรี
- พระอัญญาโกณฑัญญะ
- ภูมิปัญญาชาวบ้าน
- มหัศจรรย์วัฒนธรรม
- ส้มจุกเรียนรู้ประเพณีไทย
- สองมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา
- ไข่ตุ๋นกับการเลือกตั้ง
- ตั๊กแตนผจญภัย
- นายสุมนมาลาการ
- บุคคลนั้นสำคัญแค่ไหน
- พระเวสสันดร
- วันสำคัญทางศาสนาน่าสนใจ
- หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์**หนังสืออ่านนอกเวลา**

วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชุด พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล


**คู่มือ**

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริม
ในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา

คู่มือครู
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษาปีที่ ๑ > คลิก
ประถมศึกษาปีที่ ๒ > คลิก
ประถมศึกษาปีที่ ๓ คลิก
ประถมศึกษาปีที่ ๔ คลิก
ประถมศึกษาปีที่ ๕ คลิก
ประถมศึกษาปีที่ ๖ คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ > คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ > คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ > คลิก


http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Or_3593

https://goo.gl/rGU6zY
(54 ตอน ๆ ละ 4 ช่วง)

ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
21 ต.ค. 2556 02:14
Comments