กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
ประกาศ / เรื่องแจ้ง

@ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย > คลิก 
@ สพฐ.เผยแพร่สื่อการสอนประวัติศาสตร์ทัศน์ศึกษาเสมือนจริง > คลิก
สพฐ.ประกาศหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง > คลิก
@ เก็บมาฝากจากบล๊อกของ ศน.หมู ประวัติศาตร์+หน้าที่พลเมือง 
    1. ตัวอย่าง) ประกาศโรงเรียน………………… เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน………………… พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของวิชาหน้าที่พลเมือง ของประถมและมัธยม Download 
    2. แนวการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Download 
    3. แนวปฏิบัติ การเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง (รายละเอียด) 
        (1) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้  > คลิก 
        (2) สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง > คลิก 
@ การลงรหัสวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง > คลิก
แนวปฏิบัติที่ดีสอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  > คลิกเอกสาร

http://www.curriculum51.net/upload/Civil-final.pdf http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/Kumwat-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-On_DVUFyoEbDAzUTNQdUxwTlE/edit

http://www.ptt1.net/doc/news/Guide%20ASEAN%20Thai.pdf

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 > คลิก
การ์ตูนแอนนิเมชั่น พระมหาชนก
        พระมหาชนก EP.1
        พระมหาชนก EP.2
        พระมหาชนก EP.3
        พระมหาชนก EP.4
        พระมหาชนก EP.5
        พระมหาชนก EP.6
        พระมหาชนก EP.7 จบ: 
CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม > คลิก
        สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โดย สพฐ.ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ ม.สุรนารี ม.มหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ถึง ระดับ ม. 6 
- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
- คนไทยมาจากไหน
- พระมหาปชาบดีเถรี
- พระอัญญาโกณฑัญญะ
- ภูมิปัญญาชาวบ้าน
- มหัศจรรย์วัฒนธรรม
- ส้มจุกเรียนรู้ประเพณีไทย
- สองมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา
- ไข่ตุ๋นกับการเลือกตั้ง
- ตั๊กแตนผจญภัย
- นายสุมนมาลาการ
- บุคคลนั้นสำคัญแค่ไหน
- พระเวสสันดร
- วันสำคัญทางศาสนาน่าสนใจ
- หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์
หนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล
คู่มือการจัดกิจกรรมหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง > คลิก
คู่มือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย เรื่อง การแสดงความเคารพ > คลิก
 คู่มือครูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา
- ประถมศึกษาปีที่ ๑ > คลิก
- ประถมศึกษาปีที่ ๒ > คลิก
- ประถมศึกษาปีที่ ๓ > คลิก
- ประถมศึกษาปีที่ ๔ > คลิก
- ประถมศึกษาปีที่ ๕ > คลิก
- ประถมศึกษาปีที่ ๖ > คลิก
- มัธยมศึกษาปีที่ ๑ > คลิก
- มัธยมศึกษาปีที่ ๒ > คลิก
- มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/sangkhm-1/10434007_296566057204998_6237843093304745990_n.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/sangkhm-1/10703642.jpg?attredirects=0


โปรแกรมการเรียนรู้


http://www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai&id=49
คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : ONLINE)

https://www.facebook.com/Teaching.SocialStudies/?fref=photo
 วิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ม.4  คลิก

 โปรแกรม Worldwide Telescope ปรับปรุงเวอร์ชั่น 5.0 ท่องจักรวาล ในรูปแบบ 3 มิติ ผ่านดาวเคราะห์และดวงดาวต่างๆ สามารถสร้าง guide tour เป็นวีดีโอในการนำชมดวงดาวต่างๆได้ด้วย อีกทั้งรองรับการใช้งานผ่านจอสัมผัสหรือจะควบคุมผ่านคอนโซล XBOX พร้อมแล้วที่จะนำท่านย้อนเวลาหรือเดินหน้าเวลาไปชมวิวัฒนาการของดวงดาวในช่วง 2,000 ปี  ดาวน์โหลดฟรี ได้ที่นี่ 


http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Or_3593

https://goo.gl/rGU6zY
(54 ตอน ๆ ละ 4 ช่วง)
http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/main.php?filename=index

http://www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database/bailan_dblist.php

 http://www.digital.nlt.go.th/items/browse?collection=10

http://www.sac.or.th/databases/manuscripts/main.php?m=document&p=index&page=1

https://www.facebook.com/duang.niam?lst=100000579198270%3A100006492678406%3A1546146714
Nakornpathom Provincial
Culture Council
(สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม)

เส้นทางกู้ชาติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


ĉ
Webmaster Supervisory,
21 ต.ค. 2556 02:14
Comments