16 - 17 สิงหาคม 2562

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:24โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2563 06:30 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

16 - 17 สิงหาคม 2562

     การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค  ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท บางระกำซอย 7 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : 

- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาระงานการพัฒนา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) 
- อภิปรายความต้องการการพัฒนากิจกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมุมมองของสังคม (ดร.สันทนา พูลพัฒน์, นางวิวรรณ ไตรวุฒิ) 
    # แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ Simulation (สถานการณ์จำลองเสมือนจริง)
    # การเขียนสคริปต์สถานการณ์จำลอง / การวางแผนงานนำเข้าสู่สถานการณ์จำลอง
    # การปฏิบัติ simulation 3 กลุ่ม
- เสนอแนะเติมเต็มจากผลการปฏิบัติกิจกรรม 
- ปฏิบัติการนำประสบการณ์จากสถานการณ์จำลองสู่สถานการณ์จริงโดยสมาชิกทุกคน
- สะท้อนผลการดำเนินงาน จัดสถานการณ์จริงจากกิจกรรมของบทเรียน (การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน)
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 3 กลุ่ม (ป.1-3 / ป.4-ป.6 / ม.1-ม.3) 
- ออกข้อสอบประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบ Boot Camp และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.เกริน ช้อยเครือ) 
- นำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(ดร.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.สายใจ ฉิมมณี) 

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2297857270268142

Cr.ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
   อัลบั้มภาพ > คลิก
Comments