OSOCOP-NPT2‎ > ‎

osocop

    หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ สพป.นครปฐม เขต 2 (OSOCOP : One School One Career One Product) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
- โรงเรียนที่ส่งข้อมูลและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดระบุข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ชื่อผลิตภัณฑ์
2. รหัสสินค้า (ผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดให้เอง)
3. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ 
4. รูปพรรณสัณฐาน ขนาด 
5. ลักษณะการใช้งาน
6. ราคาต่อหน่วย (บาท)
7. ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง)
8. การติดต่อซื้อขาย (ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์)
9. รายละเอียดการโอนเงิน (ชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี ฯลฯ)
10. การบริการอื่น ๆ หรือเงื่อนไขการรับ-ส่งสินค้า (ถ้ามี)

0013

โพสต์26 ก.ค. 2559 03:39โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2560 05:29 โดย Webmaster Supervisory ]

 ชื่อผลิตภัณฑ์ : เมี่ยงผักอินทรีย์
 รหัสสินค้า :  0013
 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ : 
 รูปพรรณสัณฐาน ขนาด เมี่ยงผักอินทรีย์
 ลักษณะการใช้งาน : ใช้รับประทาน 
 ราคาต่อหน่วย (บาท) : ชุดละ 40 บาท
 ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง) : โรงเรียนบ้านดงเกตุ หมู่ 4 ตำบลสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม  โทร -
 การติดต่อซื้อขาย : ผู้รับผิดชอบ ครูโอ๋  094-6622896
 เลขบัญชีธนาคาร : -
 การบริการอื่น ๆ : -
******************************************************************************************************************

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop/osop/0013/1%20tambol%20%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

0012

โพสต์17 ก.ค. 2559 19:31โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2560 07:31 ]

 ชื่อผลิตภัณฑ์ : มะเขือยาว ผักพอเพียง
 รหัสสินค้า :  0012
 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ : 
 รูปพรรณสัณฐาน ขนาด มะเขือยาว
 ลักษณะการใช้งาน : ใช้รับประทาน ปรุงอาหาร นำไปแปรรูป
 ราคาต่อหน่วย (บาท) : กิโลกรัมละ 20 บาท
 ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง) : โรงเรียนวัดสัมปทวน เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลวัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
73120 โทร,034-332545
 การติดต่อซื้อขาย : ผู้รับผิดชอบ 097-0163137
 เลขบัญชีธนาคาร : -
 การบริการอื่น ๆ : -
********************************************************************************************************************

0011

โพสต์17 ก.ค. 2559 19:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2559 20:23 ]

 ชื่อผลิตภัณฑ์ :

อังกะลุงเสียงใส ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
(ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำเสนอผลงานระดับภูมิภาค)

 รหัสสินค้า :   0011
 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ :


 
 รูปพรรณสัณฐาน ขนาด  อังกะลุง 5 ราง ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ตะโพน อย่างละ 1 ชิ้น รวม 10 ชิ้น พร้อมผู้เล่นเป็นคณะ
 ลักษณะการใช้งาน :  แสดงงานทั่วไป
 ราคาต่อหน่วย (บาท) :  3000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร
 ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง) :  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 42 / 6 ม.2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120
 โทร 034265240 , 0856485665
 การติดต่อซื้อขาย :  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 42 / 6 ม.2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120 
 โทร 034265240 , 0856485665
 เลขบัญชีธนาคาร :  -
 การบริการอื่น ๆ :  คิดราคาการขนย้ายเดินทางตามระยะทาง หรือมารับเองที่จุดนัดหมาย หรือผู้ว่าจ้างมารับ-ส่งเอง
0000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 
 

00000000000000000000000000000000000 0 00000000000000000000000000000000000 0 00000000000000000000000000000000000

0010

โพสต์16 ก.ค. 2559 20:27โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2560 05:24 ]


 ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกเห็ด รสเด็ดจินดาราม
 รหัสสินค้า :  0010
 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ :


 รูปพรรณสัณฐาน ขนาด น้ำพริกบรรจุกระปุก  ขนาด 50 กรัม
 ลักษณะการใช้งาน : รับประทาน คลุกข้าว จิ้มผัก
 ราคาต่อหน่วย (บาท) : กระปุกละ 10 บาท
 ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง) : โรงเรียนวัดจินดาราม  8 / 4 หมู่ 2 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 โทรศัพท์ 034-981306
 การติดต่อซื้อขาย : โรงเรียนวัดจินดาราม  8 / 4 หมู่ 2 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 โทรศัพท์ 034-981306
 เลขบัญชีธนาคาร : -
 การบริการอื่น ๆ : อาหารแปรรูปจากเห็ด ชนิดอื่น ๆ ได้แก่ เห็ดหยองเลิศรส แหนมเห็ด
กะหรี่ปั๊บเห็ด ทอดมันเห็ด
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0009

โพสต์16 ก.ค. 2559 20:26โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2560 07:35 ]


 ชื่อผลิตภัณฑ์ : ถั่วงอกถอดร่าง 
 รหัสสินค้า :   0009
 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ : 
 รูปพรรณสัณฐาน ขนาด  ถั่งงอกเพาะ จำหน่ายตามน้ำหนัก
 ลักษณะการใช้งาน :  นำไปบริโภค
 ราคาต่อหน่วย (บาท) :  กิโลกรัมละ 15 บาท
 ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง) :  โรงเรียนวัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  โทร  034 389133
 การติดต่อซื้อขาย :  โรงเรียนวัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  โทร  034 389133
 เลขบัญชีธนาคาร :  -
 การบริการอื่น ๆ :  -******************************************************************************************************************************************************

0008

โพสต์16 ก.ค. 2559 00:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2559 19:27 ]


 ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำยาล้างจาน วัยใส
 รหัสสินค้า :  0008
 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ : 
 รูปพรรณสัณฐาน ขนาด ขนาดบรรจุขวด 600 มิลลิตร
 ลักษณะการใช้งาน : ใช้ล้างจาน แก้ว ช้อน ของใช้ในครัวเรือนทั่วไป
 ราคาต่อหน่วย (บาท) : ขวดละ 20 บาท
 ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง) : โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 31/1 ม.1 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
 การติดต่อซื้อขาย : ครูอนุรี พรพรหม  089-8369152
 เลขบัญชีธนาคาร : -
 การบริการอื่น ๆ : มีขายที่สหกรณ์โรงเรียน
 บริการอื่น ๆ -
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0007

โพสต์13 ก.ค. 2559 10:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2559 20:28 ]

 ชื่อผลิตภัณฑ์ : แหนมเห็ด
 รหัสสินค้า :  0007
 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ : 
 รูปพรรณสัณฐาน ขนาด แหนมบรรจุมุมถุงพลาสติกเป็นรูปทรงกรวย (แหนมตุ้ม)
 ลักษณะการใช้งาน : ควรรับประทานภายใน 7 วัน หลังการผลิต
 ราคาต่อหน่วย (บาท) : ชิ้นละ 10 บาท
 ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง) : โรงเรียนวัดลานคา
 การติดต่อซื้อขาย : โรงเรียนวัดลานคา
 เลขบัญชีธนาคาร : -
 การบริการอื่น ๆ : -
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0006

โพสต์13 ก.ค. 2559 08:31โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2559 19:28 โดย Webmaster Supervisory ]


 ชื่อผลิตภัณฑ์ : โมเสกกะลา
 รหัสสินค้า :  0006
 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ : 
 รูปพรรณสัณฐาน ขนาด ประดับตกแต่งของใช้ต่าง ๆ ตามรูปร่างของภาชนะนั้น ๆ 
 ลักษณะการใช้งาน : ใช้ตามหน้าที่ของสิ่งที่ประดับเข้าไป
 ราคาต่อหน่วย (บาท) : 35 - 1,000 บาท
 ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง) : โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์   034-389011
 การติดต่อซื้อขาย : โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์   034-389011
 เลขบัญชีธนาคาร : -
 การบริการอื่น ๆ : - 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0005

โพสต์13 ก.ค. 2559 08:19โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2559 01:04 โดย Webmaster Supervisory ]


 ชื่อผลิตภัณฑ์ : WONDER CAN กระป๋องสร้างชีวิต
 รหัสสินค้า :  0005
 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ : 
 รูปพรรณสัณฐาน ขนาด สูง 12 ซ.ม. กว้าง 8.5 ซ.ม.
 ลักษณะการใช้งาน : เพียงแค่เปิดฝาออก ใส่เมล็ดพืช ใส่ปุ๋ย รดน้ำ รอเวลา ก็จะได้ต้นไม้ดอกไม้สมดังใจ อีกทั้งยังใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มาก ตอบโจทย์กับความต้องการของคนสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษไว้กินเอง หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้เพื่อตกแต่งประดับบ้าน
 ราคาต่อหน่วย (บาท) : 35 บาท 
 ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง) : โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม เบอร์โทรศัพท์ 034-399071 
 การติดต่อซื้อขาย : โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม เบอร์โทรศัพท์ 034-399071  
 เลขบัญชีธนาคาร : -
 การบริการอื่น ๆ : -
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0004

โพสต์29 ม.ค. 2559 23:27โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2559 09:07 ]


 ชื่อผลิตภัณฑ์ : เทียนเจล
 รหัสสินค้า :  0004
 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ : 
 รูปพรรณสัณฐาน ขนาด เทียนเจล ตกแต่ง บรรจุในแก้วใส ขนาดบรรจุน้ำหนัก 50 กรัม
 ลักษณะการใช้งาน : ใช้ให้แสงสว่างหรือใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ และใช้ในการตกแต่งบ้านให้สวยงาม
 ราคาต่อหน่วย (บาท) : ชิ้นละ 20 บาท
 ผู้ผลิต (โรงเรียน ที่ตั้ง) : ชมรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
 การติดต่อซื้อขาย : สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร, 034-963060
 เลขบัญชีธนาคาร : -
 การบริการอื่น ๆ : - 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1-10 of 14