พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 

                                                 

                                                                                                                         รวมข่าวเล่าเรื่อง ศน.  ฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่
 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 28 มิถุนายน 2562       นายธีระพงษ์ ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มอบหมายให้นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2562 03:11 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 19 มิถุนายน 2562 นายธีระพงษ์  ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ผ่านระบบ videoconference ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2562 23:29 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2562        ศน.พิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2  ดำเนินการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  ณ ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2562 02:35 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 10 พฤษภาคม 2562       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสุตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสุตรการศึกษาข ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 01:11 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 7-9 พฤษภาคม 2562 นายพิจารณ์ ดิษฐประชา เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ร ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 01:07 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ VTR  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มเพชรจินดา   ภาพยนต์สั้น  

   สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต บ้านกระทุ่มล้ม วิดีทัศน์  

   การจัดการขยะของ สพป.นครปฐมเขต 2

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์   ดิษฐ์ประชางานที่รับผิดชอบ@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา