พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 

                                                

                                                                                                                             รวมข่าวเล่าเรื่อง ศน.  ฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่
 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 3 ธันวาคม 2561       ศน.พิจารณ์   ดิษฐประชา  ดำเนินการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดาตามนโยบายเร่งด่วนการปฏิบัติและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน  เพื่อแก้ป ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2561 20:00 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • 9 – 27 พฤศจิกายน 2561       ศน.พิจารณ์  ดิษฐประชาและศน.นาฏลดา  ภู่ประเสริฐ  นิเทศประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา 12 โรงเรียนและกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า 10 ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2561 19:58 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • 29 พฤศจิกายน 2561           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุม อบรม สัมมนา และปฏิบัติการการใช้ QR Code และ Google  App  for education  เพื่อลดปริมาณกระดาษ  โดยมีนายอนนท ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2561 19:56 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • 26 ตุลาคม 2561 สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกับบริษัท สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดการอบรมหลักสูตร ”การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2561 01:46 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการศึกษา  สพป. นครปฐมเขต 2  ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ ศาลากลางจังหว ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2561 23:06 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

     >เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนา ส่งเสริม โรงเรียนคุณธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา  ประจำปี 2561  ของ สพป. นครปฐม เขต 2 > คลิก


 VTR  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มเพชรจินดา   ภาพยนต์สั้น  

   สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต บ้านกระทุ่มล้ม

วิดีโอ YouTube


ปฏิทินปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์   ดิษฐ์ประชางานที่รับผิดชอบ@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา และท่าจีนก้าวหน้า(บางส่วน)