พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 

                                 


         

                                                                                                                         รวมข่าวเล่าเรื่อง ศน.  ฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่
 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 12 กันยายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา การถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภ ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2562 23:00 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 5 กันยายน 2562      คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำ โดย นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา  นายเมธี  อ้นทอง  นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์  สพป. นครปฐมเขต 2 ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2562 03:13 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 3 กันยายน 2562     คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำ โดยดร. ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์  สพป. นครปฐมเขต 2 ดำเนินการติดตามการเตรียมความพร ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2562 02:26 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐผ่านระบบ Video Conference ณห้องประชุม ICT โดยมีสาระสำคัญเรื่องจิตอาสา  แบบทดสอบ PISA ปี 2021 และการอ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 00:04 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 28 มิถุนายน 2562       นายธีระพงษ์ ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มอบหมายให้นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2562 03:11 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ
 วิดีทัศน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพป.นครปฐมเขต 2  VTR  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มเพชรจินดา   วิดีทัศน์  

   การจัดการขยะของ สพป.นครปฐมเขต 2

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์   ดิษฐ์ประชางานที่รับผิดชอบ@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา