วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561

โพสต์6 ส.ค. 2561 00:46โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 02:04 ]

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย “พี่โอลิมปิกสอนน้อง” ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับ ป.6 จำนวน 100 คน ผ่านกิจกรรม  Active Learning นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากพี่ๆ นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ  นักเรียนผู้แทนประเทศไทยฯ นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการฯ  นอกจากนี้เป็นการขยายผลให้คุณครูนำสู่ห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านการลงมือทำและพัฒนาทักษากระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไป

Comments