พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

                

               

                


 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย “พี่โอลิมปิกสอนน้อง” ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 00:46 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 24 กรกฏาคม 2561 การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot  Camp) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ตามโรงเรียนต่างๆดังนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  รร ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2561 19:55 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 21-22 กรกฏาคม 2561      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครปฐม เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2561 22:10 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 13 กรกฏาคม 2561 นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และ ศน.พิจารณ์  ดิษฐ์ประชา  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวอ่าว โรงเรียนว ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2561 19:47 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 7 กรกฏาคม 2561    สพป. นครปฐม เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้บริหารและคณะครู จำนวน 52 โรงเรียน ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561  ณ  ห้องแกรนด ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2561 19:49 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »   วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV


งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา และท่าจีนก้าวหน้า(บางส่วน)หน้าเว็บย่อย (1): พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
Comments