พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

                

        

           https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pijarn/33508371_10214590748715436_2468646523412414464_n.jpg       กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 21 มิถุนายน 2561 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ศน.วิไลวรรณ      ตรีชั้น นำคณะศึกษานิเทศก์ใหม่  ประกอบด้วย  ศน.พรสวรรค์   ตันมงคลกาญจน   ศน.นาฏลดา  ภู่ประเสริฐ  และ ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2561 03:06 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 13-14 มิถุนายน 2561 ศน.สายใจ  ฉิมมณีและ ศน.พิจารณ์  ดิษฐ์ประชา ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในกลุ่มเพชรจินดา และท่าจีนก้าวหน้า โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและน ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2561 07:08 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 รองผู้อำนวยการจิระชัย  ทีคำ  และศน. วิไลวรรณ  ตรีชั้น  นำคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมนิเทศโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมรอร ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 00:46 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 7 มิถุนายน 2561 ศน.พิจารณ์  ดิษฐ์ประชา  และคณะศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ รับรายงานตัวนักเรียน ดำเนินการแข่งขัน คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามเกณฑ ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 00:48 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 2 - 4 มิถุนายน 2561 วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ ระดับปฐมวัยณ ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2561 20:34 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

     > คลิก
 โรงเรียน.....  คลิก
  > คลิก
งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา และท่าจีนก้าวหน้า(บางส่วน)การสื่อสาร

Tel. :   0868036870

email : kentajarn@gmail.com

Social Network :  Face Bookแผนนิเทศ
หน้าเว็บย่อย (1): พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
Comments