พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 

                                                 

                                                                                                                             รวมข่าวเล่าเรื่อง ศน.  ฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่
 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 12 ตุลาคม 2561 นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล  รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม  เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศ ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2561 21:18 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 1 ตุลาคม 2561 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการศึกษา  สพป. นครปฐมเขต 2  ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  เพื่อเป็นการระลึกถ ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2561 23:41 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • วันที่15และ 22 กันยายน 2561 สพป. นครปฐม เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง พัฒนา องค์ความรู้ให้ครูผู้สอน ดังนี้ วันที่ 15 กันยายน 2561 ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2561 21:40 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 8 กันยายน 2561 สพป. นครปฐม เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  ณ   โรงแรมเวล    อำเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2561 04:04 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 7 กันยายน 2561 สพป.นครปฐม  เขต 2  ดำเนินการอบรมครู โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) ในหัวข้อ  “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม”  วิทยากรอบรมโดย ศน ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2561 02:52 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ


 VTR  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มเพชรจินดา   ภาพยนต์สั้น  

   สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต บ้านกระทุ่มล้ม


ปฏิทินปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์   ดิษฐ์ประชางานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา และท่าจีนก้าวหน้า(บางส่วน)