กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ธ.ค. 2561 16:35 บุญสุพร เพ็งทา แก้ไข เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน
13 ธ.ค. 2561 16:32 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แก้ไข บุญสุพร เพ็งทา
13 ธ.ค. 2561 16:31 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แก้ไข บุญสุพร เพ็งทา
13 ธ.ค. 2561 16:30 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แก้ไข บุญสุพร เพ็งทา
13 ธ.ค. 2561 16:29 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แก้ไข บุญสุพร เพ็งทา
13 ธ.ค. 2561 16:22 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แก้ไข 13 ธันวาคม 2561
13 ธ.ค. 2561 16:14 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แก้ไข PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
13 ธ.ค. 2561 16:12 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แนบ 48233993_327555798064649_5843479623853146112_o.jpg กับ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
13 ธ.ค. 2561 05:40 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แก้ไข บุญสุพร เพ็งทา
13 ธ.ค. 2561 05:39 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แนบ 2018-09-22_11-34-37.jpg กับ บุญสุพร เพ็งทา
13 ธ.ค. 2561 05:33 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แก้ไข บุญสุพร เพ็งทา
13 ธ.ค. 2561 05:19 อนนท์ ศรีพิพัฒน์ แก้ไข กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
13 ธ.ค. 2561 04:53 บุญสุพร เพ็งทา แก้ไข 13 ธันวาคม 2561
13 ธ.ค. 2561 04:52 บุญสุพร เพ็งทา แก้ไข หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว
13 ธ.ค. 2561 04:48 บุญสุพร เพ็งทา แก้ไข 13 ธันวาคม 2561
13 ธ.ค. 2561 04:47 บุญสุพร เพ็งทา แก้ไข 7 ธันวาคม 2561
13 ธ.ค. 2561 04:46 บุญสุพร เพ็งทา แก้ไข ประชุมคัดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
13 ธ.ค. 2561 04:37 เกริน ช้อยเครือ แก้ไข หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว
13 ธ.ค. 2561 04:35 เกริน ช้อยเครือ แก้ไข เกริน ช้อยเครือ
13 ธ.ค. 2561 04:33 เกริน ช้อยเครือ แก้ไข เกริน ช้อยเครือ
13 ธ.ค. 2561 04:32 เกริน ช้อยเครือ แก้ไข เกริน ช้อยเครือ
13 ธ.ค. 2561 04:30 เกริน ช้อยเครือ แก้ไข เกริน ช้อยเครือ
13 ธ.ค. 2561 04:28 เกริน ช้อยเครือ แก้ไข เกริน ช้อยเครือ
13 ธ.ค. 2561 04:26 เกริน ช้อยเครือ แก้ไข เกริน ช้อยเครือ
13 ธ.ค. 2561 04:21 เกริน ช้อยเครือ แก้ไข เกริน ช้อยเครือ