สัญลักษณ์ / เพลง


ตราสัญญลักษณ์ : 

        ลูกศรเข้า-ออก 4 ทิศ  บรรจุในวงกลม  เป็นทั้งรูปและพื้นในตัวเอง เมื่อมองสีขาวเป็นรูป จะเห็นเป็นรูปลูกศรพุ่งออกจากแกนกลางสี่ทิศ  เมื่อมองสีเข้มเป็นรูป จะเห็นเป็นลูกศรพุ่งเข้าสู่แกนกลาง
        แสดงถึงการประสานสัมพันธ์ ทั้งรับเข้าและส่งออก กระจายไปทั่วทุกทิศทุกทาง (สีเขียว > กรมสามัญศึกษา และ สีน้ำเงิน > สปช. ในยุคนั้น)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/tharng-nithes/npt2%20logo-green.png
+
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/tharng-nithes/npt2%20logo-blue.png
v
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/tharng-nithes/logo-mix.png
ปัจจุบัน สองสีผสานกัน
v
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/tharng-nithes/npt2%20logo.jpg


เพลง   : นิเทศธำรง 
คำร้อง : ผศ.สนั่น มีขันหมาก 
             สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
ทำนอง : ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิม "ฝรั่งยีเฮลม" 

เพลงฝรั่งยีเฮม เป็นเพลงออกภาษาสำเนียงฝรั่ง ของเก่า ทำนองมีที่มาจากบทสวดศาสนาคริสต์ The Heavenly Bridegroom Soon Will Come 
        เพลงฝรั่งยีเฮลม (เสรี หวังในธรรม-MP3) > คลิก

เพลงฝรั่งยีเฮลม (จุฬาวาทิต)เพลงนิเทศธำรง

คำร้อง  สนั่น  มีขันหมาก
ทำนอง  ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิม “ฝรั่งยีเฮลม”

***  มั่นคงธำรงจรรยา  สนนามว่าศึกษานิเทศก์  
ก้าวไปแดนไทยทั่วเขต นิเทศโรงเรียนทั่วไทย
เราหมายมั่นสรรค์สร้างคุณค่า  การศึกษาให้
ถึงจุดประสงค์  เจตจำนงที่  คุณค่าชีวี ดีล้วนถ้วนไทย
เพื่อให้สัมฤทธิ์  เราร่วมจิต  อุทิศพลัง มอบทั้งกายใจ
มั่นคงธำรงความดี  เพราะเรามีหน้าที่ชี้นำ
เชี่ยวชาญด้วยการกระทำ  ชี้นำให้ถึงหลักชัย
ปณิธานหาญกล้า  แข็งแกร่ง  ร้อนแรงยิ่งใหญ่
สร้างแต่มวลมิตร คิดรักสามัคคี  เป็นเพื่อนที่ดี ใจล้วนมีเพื่อให้
เพื่อการศึกษา  พัฒนาพาชาติบ้านเมือง รุ่งเรืองวิไล
มั่นคงธำรงศักดิ์ศรี  รักหน้าที่เหมือนชีวิตตน
ศึกษานิเทศก์ทุกคน  ระลึก สำนึกด้วยใจ
ชื่อ  ศน.  ขอจารึกมั่น สำคัญยิ่งใหญ่
นิเทศการศึกษา พัฒนามุ่ง  คุณภาพผดุง ปริมาณได้
นี่แหละศักดิ์ศรี  ที่ ศน.ขอเชิดบูชิต นิจนิรันดร์ไป ***(ร้องซ้ำ 1 เที่ยว)
ฝึกร้องเพลงนิเทศธำรง ด้วยคาราโอเกะ
ดาวโหลดไฟล์ > คลิก
Comments