การถ่ายทำตัดต่อวิดีโอ


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "การตัดต่อวิดีโอไม่ยาก...อย่างที่คิด"
ของครูศิวพร คล้ายเจ๊ก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ห้องสมุดเสียงยูทรูป https://www.youtube.com/audiolibrary/music 
https://wansri555.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

https://sites.google.com/site/sayamon11091995/02-phun-than-kar-thay-phaph/kar-tang-khwamrew-chattexr-laea-khnad-ru-rab-saeng

http://www.slideshare.net/bboy0833/ss-32135754

http://www.makewebeasy.com/blog/2016/05/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/

http://board.postjung.com/923750.html

http://www.clipmass.com/story/67677

http://education.ebay.co.th/learnmore/takegreatphoto/3634.html

http://student.nu.ac.th/toempong/content4.html

http://www.incrystalbiz.com/idea/10-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B7

เทคนิคการถ่ายภาพ > คลิก

การถ่ายภาพสินค้า > คลิก

เทคนิคการถ่ายภาพกลางคืน > คลิก

เทคนิคการถ่ายภาพพลุ > คลิก

เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อแบบง่าย
> คลิก 

เทคนิคถ่ายภาพแบบง่าย ๆ > คลิก

เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามา > คลิก

8 เทคนิคการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป ที่ช่างภาพมือใหม่ควรรู้ > คลิก

เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลให้เป็นธรรมชาติ  > คลิก

เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์-บุคคลในเวลากลางวันและกลางคืน > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/thay/savfe.jpg?attredirects=0
หน้าเว็บย่อย (1): 55 รูปแบบการสอน
Comments