เทศกาลและวันสำคัญ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี > คลิก40 วันสำคัญของไทย ที่เยาวชนควรรู้ > คลิก


วันเด็กแห่งชาติ  เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม

วันครู  16 มกราคม

วันนักประดิษฐ์  2 กุมภาพันธ์

วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์

วันรักนกเงือก 13 กุมภาพันธ์ 

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 

วันศิลปินแห่งชาติ  24 กุมภาพันธ์

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ 


วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
2 เมษายน (วันหนังสือเด็กแห่งชาติ / อนุรักษ์มรดกไทย / สายใจไทย / รักการอ่าน) 

วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ (2 เมษายน)

วันจักรี  (6 เมษายน)


วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน

วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (25 เมษายน) > คลิก

วันแรงงานแห่งชาติ  (1 พฤษภาคม)

วันฉัตรมงคล  (4 พฤษภาคม)

วันพืชมงคล  (10 พฤษภาคม 2564)

วันวิสาขบูชา  (26 พฤษภาคม 2564)

วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (3 มิ.ย.64)


วันไหว้ครู  วันพฤหัสบดี พฤษภาคม-มิถุนายน

วันสุนทรภู่  26 มิถุนายน


วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.

วันอาสาฬหบูชา  (24 กรกฎาคม 64)

วันเข้าพรรษา  แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (25 ก.ค 64)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 (28 กรกฏาคม)


วันรพี (7 สิงหาคม) พระบิดาแห่งกฏหมายไทย 

วันอาเซี่ยน  (8 สิงหาคม)

วันแม่ (12 สิงหาคม)


วันสารทจีน  (22 ส.ค. 64) วันเยาวชนแห่งชาติ  20 กันยายน

วันมหิดล 24 กันยายน

วันออกพรรษา 2 ต.ค.63 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)


วันครูโลก (World Teachers' Day) 5 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม 2559)


วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม

วันกู้ชาติ  6 พฤศจิกายน

วันลอยกระทง  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 30 พฤศจิกายน


วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม

วันดินโลก   5 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ  10 ธันวาคมวันคริสต์มาส  25 ธันวาคมวันสิ้นปี  31 ธันวาคม

หน้าเว็บย่อย (52): ดูทั้งหมด
Comments