เทศกาลและวันสำคัญ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/Info_Holiday2019-02-Kratoo.jpg     

เครดิดภาพ : กระปุกดอทคอม

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี > คลิก

ปฏิทินครู > คลิก


วันเด็กแห่งชาติ  เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม

วันครู  16 มกราคม

วันนักประดิษฐ์  2 กุมภาพันธ์

วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์

วันรักนกเงือก 13 กุมภาพันธ์ 

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (19 ก.พ.62)

วันศิลปินแห่งชาติ  24 กุมภาพันธ์

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ 


วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
2 เมษายน (วันหนังสือเด็กแห่งชาติ / อนุรักษ์มรดกไทย / สายใจไทย / รักการอ่าน) 

วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ (2 เมษายน)

วันจักรี  (6 เมษายน)


วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน

วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (25 เมษายน) > คลิก

วันแรงงานแห่งชาติ  (1 พฤษภาคม)

วันฉัตรมงคล  (5 พฤษภาคม)

วันพืชมงคล  (13 พฤษภาคม 2561)

วันวิสาขบูชา  (18 พฤษภาคม 2562)

วันอัฏฐมีบูชา แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ (26 พ.ย 62)


วันไหว้ครู  วันพฤหัสบดี พฤษภาคม-มิถุนายน

วันสุนทรภู่  26 มิถุนายน


วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.

วันอาเซี่ยน  (8 สิงหาคม)

วันแม่ (12 สิงหาคม)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม 2559)

วันออกพรรษา 13 ต.ค.62 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)


วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม

วันกู้ชาติ  6 พฤศจิกายน

วันลอยกระทง  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม

วันดินโลก   5 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ  10 ธันวาคมวันสิ้นปี  31 ธันวาคม

หน้าเว็บย่อย (45): ดูทั้งหมด
Comments