13'ตุลา


13 ตุลาคม 2559
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

       สำนักพระราชวัง มีประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ความว่า 

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่ สำนักพระราชวัง ได้แถลงให้ทราบ เป็นระยะแล้วนั้น
     แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 


                                                                                   สำนักพระราชวัง
                                                                              13 ตุลาคม พ.ศ. 2559ล้านร่องรอยแห่งความวิปโยค ย้ำว่าใจยังโศกยังร่ำไห้
อาทิตย์ลับอับแสงไปแสนไกล ความอาลัยยังท่วมท้นล้นกมล

 ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ >>> คลิก
 ประมวลภาพเหตุการณ์ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >>> คลิก
 ประมวลภาพ-เหตุการณ์ นับแต่ 13 ตุลาคม 2559 “ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่สวรรคาลัย” >>> คลิก
 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ 
1/11   2/11    3/11    4/11    5/11    6/11    7/11    8/11    9/11    10/11    11/11
 27 ตุลาคม 2560 'พระเจ้าอยู่หัว' ร.10 ทรงเก็บพระบรมอัฐิ ร.9    ช่วง1    ช่วง2 
 29 ตุลาคม 2560  พระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง (ช่วงที่ 1)  (ช่วงที่ 2)
 29 ตุลาคม 2560  พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสิมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร   1   2   3


http://www.kingrama9.th/        พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือน (Virtual Phra Meru Mas) โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ในการถ่ายทำ บันทึก และจัดแสดเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่มีโอกาสได้เข้าชม สามารถที่จะเข้าชมได้เสมือนเดินทางมาชม พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวงด้วยตัวเอง 

ละครพิเศษ

“เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ เดอะซีรีส์”


เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มี ๔ ตอน ตอนละ ๕ คลิป            ตอนที่ 1  EP.1/1  |  EP.1/2  |  EP.1/3  |  EP.1/4  |  EP.1/5

            ตอนที่ 2  EP.2/1  |  EP.2/2  |  EP.2/3  |  EP.2/4  |  EP.2/5

            ตอนที่ 3  EP.3/1  |  EP.3/2  |  EP.3/3  |  EP.3/4  |  EP.3/5

            ตอนที่ 4  EP.4/1  |  EP.4/2  |  EP.4/3  |  EP.4/4  |  EP.4/5
e-Book คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระราชพิธีพระบรมศพ >>> คลิก

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับพิเศษ

ฉบับ e-Book  |  ฉบับ PDF

ดอกไม้เพื่อพ่อ ปากคลองตลาด
จากพลังแห่งความอาดูร
Comments