วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
        การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้สำรองยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู และได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุก ๆ ปี จะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2556 (จัดที่ลานพระราชวังดุสิต) ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/luk-seux/top1_resize.JPG


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/luk-seux/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA.jpgภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
สพป.นครปฐม เขต 2
ปี 2562 > คลิก
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก

เว็บลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/nsothailand?fref=nf
# สนเทศน่ารู้วันสถาปนาฯ > คลิก
# ประวัติลูกเสือไทย > คลิก
# ประวัติวันสถาปนาฯ > คลิก
# เว็ปกระปุกดอทคอม > คลิก
# ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือฯ สำนักปลัด ศ.ธ. > คลิก 
# เกมลูกเสือ 234 เกม > คลิก 
# แหล่งเก็บภาพ > คลิก


Comments