อินทรศักดิศจี

30 พฤศจิกายน วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/sakdi-sci/128145146_4033850556644211_4781129230898299260_n.jpg

        ในทุก ๆ ปี หน่วยงานราชการ และชาวอำเภอกำแพงแสนจะจัดพิธีรำลึกในวันสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแผ่เมตตาบารมีเป็นอเนกอนันต์ยิ่ง ทรงมีพระจริยวัตรที่สำคัญด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการพยาบาล ด้านการทหาร และด้านการเสือป่า         ในส่วนด้านคุณูปการแก่ชาวอำเภอกำแพงแสน เมื่อปี พ.ศ.2483 ทรงพระราชทานที่ดิน จำนวน 21 ไร่ และพระตำหนักราชฤดีไม้สักทอง ให้เป็นโรงเรียนบ้านยาง ภายหลังโรงเรียนบ้านยาง ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน 


โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย

        สำหรับที่ดินพระราชทานปัจจุบันที่ดินราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมการปกครอง นอกจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแล้ว ยังได้ใช้เป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งยังคงใช้ประโยชน์ในการบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามพระราชประสงค์ของพระองค์อย่างต่อเนื่อง


        พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2541 องค์พระอนุสาวรีย์เป็นพระรูปหล่อของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระอิริยาบถทรงยืน ทรงฉลองพระองค์เสือป่าราชนาวีแขนยาวและพระกระโปรง พระหัตถ์ซ้ายทรงดาบ พระบาทเหลื่อมกันเล็กน้อย ปั้นโดยศิลปิน วิรัช รอดเรืองงาม บ้านช่าหล่อ (กำแพงแสน)


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/sakdi-sci/127139856_4034204259942174_5778424870074110737_o.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/sakdi-sci/127889065_4034204406608826_2750010105593182752_o.jpg

เหรียญที่ระลึกงานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี
(5 สิงหาคม 2541) 
        เหรียญที่ระลึกงานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี  แบบที่หนึ่ง ตัวเหรียญมีลักษณะขอบเหลี่ยมเป็นรูปเสมา ทำจากเงิน ด้านหน้าเป็นรูปตราประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีในรัชกาลที่ 6 รูปทรงเสมา ติดห่วง ตรงกลางรูปนกยูงบนพระอภิไธยย่อ "อ" ด้านหลังประดับพระรูปของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี ใต้พระรูปมีอักษรลายพระอภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี ถัดจากพระอภิไธยลงมาเป็น วันที่ 22 ก.ค. 82 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/sakdi-sci/128085736_4033861809976419_6250567285906345507_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/sakdi-sci/127247554_4033850873310846_4058224597413846674_o.jpg

        แบบที่สอง เป็นเหรียญที่มีลักษณะคล้ายแบบที่หนึ่ง ตัวเหรียญทำจากทองคำลงยาหลากหลายสี มีตราประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายาในรัชกาลที่ 6 รูปทรงเสมาหน้าเดียว ติดห่วง ตรงกลางรูปนกยูงบน ปรมาภิไทย่อ "อ" มีสีสันสวยงาม เหรียญแบบที่สองมีด้านเดียว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/sakdi-sci/127219806_4033864739976126_6981884733515258135_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/sakdi-sci/127834676_4033909016638365_367863469349730665_n.jpg

        รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึก ในพระบรมราชวโรกาส ทรงราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2464

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/sakdi-sci/127599502_4033910086638258_3598414839291379138_n.jpg

        รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึกในพระบรมราชวโรกาส ทรงราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี ครบ 2 ปี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2466


Comments