ต้านยาเสพติด'63

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด สพป.นครปฐม เขต 2


วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
        ป.ป.ส. กำหนดกรอบแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกาารรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
        "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"  Save Zone , No New Face https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/tan-ya63/2020-06-27_10-05-00.jpg
https://www.facebook.com/watsai.school/posts/3033091496786726Comments