กิจกรรมวันแม่ 64

กิจกรรมวันแม่ สถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  ปี 2564
ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19)

        โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “ลูกเทิดทูนพระคุณแม่” โดยเลือกเข้าร่วม ดังนี้
        1. แต่งคำขวัญวันแม่
        2. วาดภาพระบายสี ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 
        ส่งมาที่ E-mail : mahapetch2541@gmail.com ได้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรฟรี ทาง E-mail

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-mae/mae64/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%872.jpg
Comments