สัปดาห์วิทย์64

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สพป.นครปฐม เขต 2
ปี 2564

        ในสถานการณ์เช่นนี้ เราจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะใด ได้บ้าง 
- จัดทำเอง หรือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม  

- เชิญชวนร่วมกิจกรรม 
        การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ 
        (วาดภาพ / บทความ-เรื่องเล่า-ข้อคิดข้อเขียน-ประสบการณ์ / science show / โครงงาน / ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์)
        จัดนิทรรศการออนไลน์
        สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 16-18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Science Week 2021 
https://sciweek.sci.psu.ac.th/?fbclid=IwAR1dGaH6STnUWF2QQBqDBOXiWJ88f8uGpfsZ7etaXzIYTETdssSA7ZFcga0
        นิทรรศการออนไลน์ > คลิก 
        การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ > คลิก 

- เชิญชวนร่วมกิจกรรม 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 shorturl.asia/mRbvD  พร้อมทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/7wiGadcJ261kUwNi6 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-withya/withy64/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1.jpg


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
วันที่ 18 - 19  สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
🎥 live สด ผ่านเฟซบุ๊กศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ พาชม "นิทรรศการ Unplugged Coding ทักษะเพื่อชีวิต"
💛 เปิดตัวนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา (Virtual Exhibition) 
💚 Quiz เกมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย พร้อมจัดส่งถึงบ้าน 🎁
💙 แนะนำเพจใหม่ "วิทย์ตามิน D" เพจดีต้อง follow  
🧡 เสวนาผ่าน Zoom Meeting เรื่อง ทักษะดิจิทัล ทักษะที่ต้องมีในศตวรรษที่ 21   
💜 การแนะนำโครงการการประกวดแข่งขัน Unplugged Coding 
ในรูปแบบบอร์ดเกม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 "มหกรรม Coding ทักษะเพื่อชีวิต"
ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ สนุกกับกิจกรรม Print & Play 
- ชุดคำสั่ง coding ระบายสี > คลิก
- เกม coding รูปไหนหายไป > คลิก 

📌ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร คลิก
📍คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
“เรียน - เล่น - งาน - อาชีพ - ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม“
ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564
📌ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร
"ตอบคำถามจากวิดีโออย่าน้อยผ่านร้อยละ 60 "
📌วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
1. เข้าเว็บไซต์เพื่อทำกิจกรรม
2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมเพื่อต้องการเกียรติบัตร
3. ชมวิดีโอจนหมดเวลานับถอยหลัง จากนั้นคลิก "รับเกียรติบัตร"
4. ตอบคำถามจากวิดีโอ ผ่านอย่างน้อยร้อยละ 60

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้ บริการวิชาการ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 > คลิก 

        แบบทดสอบ ความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(สุพรรณบุรี) > คลิก 

        โรงเรียนบ้านห้วยพลู กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตร > คลิก 


        โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
📣 ขอเชิญชวนนักเรียน คุณครู และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 
โดยสแกนผ่าน QR Code
🧪 หรือลิงก์ https://forms.gle/EKJhrUF5Yt5cuiLB7
🎉 รับเกียรติบัตร เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ ทาง E-mail


        สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดกลางครูเวียง (17-25 ส.ค.2564)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ระดับชั้น อ.2- ป.3  กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีวันวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.4-6  กิจกรรมการตอบคำถามผ่านแบบทดสอบออนไลน์
        “กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
- กิจกรรมประกวด ภาพถ่ายวันวิทยาศาสตร์
คำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์หรือแสดงแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นกับภาพ (นักเรียน 1 คนส่งได้ 1 ภาพ)
กิจกรรมตอบคำถามผ่านแบบทดสอบออนไลน์ “กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSem7hl01EC.../viewform...
ร่วมสนุกกับเกมส์ Interland การสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย shorturl.asia/iU0DJ
ส่งคลิปการประกวด ภาพถ่ายวันวิทยาศาสตร์ได้ที่ QR code บนโปสเตอร์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-withya/withy64/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%871.jpg


        โรงเรียนวัดละมุด "กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ออนไลน์..ห่างไกลโควิด"
ให้ความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ นักเรียนได้ฝึกทำใบงาน การทดลองและสะท้อนความคิดที่ได้รับผ่านชิ้นงานตามความเหมาะสมของแต่ละชั้นเรียน 
โรงเรียนวัดละมุด จัดทำสื่อเผยแพร่ > คลิก 


#ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Science week แบบออนไลน์
#นักเรียนสามารถแสกน QR Code กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละช่วงชั้น แล้วเข้าร่วมได้เลย สามารถส่งงานกับครูประจำวิชา ตั้งแต่วันที่ 16-30 สิงหาคม 2564
#ประกาศผลรางวัลให้ทราบในวันที่ 3 กันยายน 2564
#กิจกรรมทุกกิจกรรมมีเกียรติบัตรให้ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-withya/withy64/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A11.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-withya/withy64/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A12.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-withya/withy64/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A13.jpg


Comments