อาเซียน

วันอาเซียน 59

โพสต์14 ส.ค. 2559 21:44โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 21:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 

        โรงเรียนวัดบางหลวง (ศูนอาเซียนประจำอำเภอบางเลน) 
ได้จัดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน " ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะครู และนักเรียน ในเขตอำเภอบางเลนเข้าร่วมนิทรรศการ 

https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.1634965733460149.1073741893.100008402139866&type=3&pnref=story

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/941125416013918/วันที่ 5 สิงหาคม 2559

        โรงเรียนวัดไทร เปิดห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  โดยท่านรองรัชนี กิ่งนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานตัดริบบิ้น พิธีเปิดป้ายห้องอาเซียน หรือศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำห้องขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีแหล่งความรู้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งไว้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ และค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองในเวลาว่าง

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.948532355273224&type=1
งานสัปดาห์มหกรรมอาเซียน 58

โพสต์28 ก.ค. 2559 07:47โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2559 08:39 ]

วันที่ 11 สิงหาคม 2558
        โรงเรียนคลองบางกระทึก นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์แม่ลูกผูกพันสานฝันสู่อาเซียน เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน กิจกรรมอาเซียนและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการนำของนางวิภาดา เหมันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึกวันที่ 11 สิงหาคม 2558
        โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ อ.สามพราน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) ซึ่งการจัดกิจกรรมอาเซียนในครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ได้เป็นตัวเเทนจัดนิทรรศการประเทศไทย


วันที่ 10 สิงหาคม 2558 
        โรงเรียนบ้านคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น โดยมีการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ปริศนาฟ้าแลบ) และการเล่านิทานอาเซียน  http://klongyong.myreadyweb.com/วันที่ 8 สิงหาคม 2558 
        กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า 10 โรงเรียน จัดกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์อาเซียน ขึ้นที่โรงเรียนวัดเชิงเลน โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอสามพราน จ.นครปฐมเป็นประธานพิธีเปิดงาน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนจาก 10 โรงเรียนร่วมเปิดประตูอาเซียนและมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558
        โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4  อ.บางเลน จ.นครปฐม  จัดกิจกรรมวันอาเซียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนขึึ้น โดยมีกิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียน วาดภาพระบายสี สรุปความรู้เกี่ยวกับอาเซียน แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เรียนตามฐานต่าง ๆ จัดนิทรรศการความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาวันที่ 7 สิงหาคม 2558
        โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์อาเซียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2558  โดยการนำของนายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า นำโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์อาเซียน ณ โรงเรียนวัดเชิงเลน โดยทางโรงเรียนบ้านดงเกตุรับผิดชอบประเทศกัมพูชา พร้อมจัดนิทรรศการและการแสดงบนเวทีในบทเพลง สาวกันตรึม สร้างความประทับใจแก่คณะครูและผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยการนี้ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน เรียนรู้เรื่องอาเซียนจากนิทรรศการดังกล่าว  (ครูภคปภา : ภาพ/ข่าว)วันที่ 7 สิงหาคม 2558
        งานสัปดาห์มหกรรมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขอขอบคุณโรงเรียนในกลุ่มห้วยพลูและโรงเรียนอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบต.ดอนแฝก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแฝก ที่เข้ามาร่วมงานและจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ 
        ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก Facebook โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ภาพ/ข่าว อริยะ

โรงเรียนวัดบางหลวง 58

โพสต์28 ก.ค. 2559 07:42โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 

        โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้คุณครูโดยเฉพาะ  โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมงานมากมาย อาทิ ร.ร.สุขวัฒนาราม ร.ร.วัดโพธิ์ ร.ร.วัดเกษตราราม ร.ร.วัดนิลเพชร ร.ร.วัดบัวหวั่น และโรงเรียนในกลุ่มบางหลวง ในงานมหกรรมอาเซียน (8th ASEAN DAY) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการต่าง ๆ มากมาย

พาทีสร้างสรรค์

โพสต์28 ก.ค. 2559 07:20โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2559 07:36 ]

วันที่ 3 มีนาคม 2557


          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัลกับนักเรียนโรงเรียนโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่ได้ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศทักษะอาเซียน "พาทีสร้างสรรค์" จากการจัดงานประกวดแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศตามลำดับ

โรงเรียนโคกพระเจดีย์


พาทีสร้างสรรค์

นำเสนอผลงาน 56

โพสต์28 ก.ค. 2559 07:13โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2559 07:35 ]

25 สิงหาคม 2556

     การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานและสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ ห้อง บุนนาค โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน/สื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ของผู้บริหารถานศึกษา ครู นักเรียน จากโรงเรียนที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนศูนย์อาเซียน 4 แห่ง และโรงเรียนต้นแบบ 4 แห่ง จากโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 23 โรงเรียน    

กิจกรรม เนื้อหาสาระ : พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร โดย นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 / การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย, โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านตากแดด, โรงเรียนวัดหอมเกร็ด / นิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของศูนย์อาเซียน / การนำเสนอความสามารถนักเรียนกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์และ English Debate / Pass sport Walk Around ศึกษาสะสมแต้มวิชาการ / รับมอบเกียรติบัตร 

นำเสนอผลงาน 56


ประกวดแข่งขัน 56

โพสต์28 ก.ค. 2559 07:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2559 07:16 ]

29 มิถุนายน 2556

        การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรีนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
    1) เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน
    2) เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
    3) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดแข่งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานสึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน :

    1) การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
    2) การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
    3) การประกวดนวัตกรรมเกี่ยวกับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 

ประกวดแข่งขัน 56

1-6 of 6