งานสัปดาห์มหกรรมอาเซียน 58

โพสต์28 ก.ค. 2559 07:47โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2559 08:39 ]
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
        โรงเรียนคลองบางกระทึก นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์แม่ลูกผูกพันสานฝันสู่อาเซียน เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน กิจกรรมอาเซียนและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการนำของนางวิภาดา เหมันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึกวันที่ 11 สิงหาคม 2558
        โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ อ.สามพราน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) ซึ่งการจัดกิจกรรมอาเซียนในครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ได้เป็นตัวเเทนจัดนิทรรศการประเทศไทย


วันที่ 10 สิงหาคม 2558 
        โรงเรียนบ้านคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น โดยมีการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ปริศนาฟ้าแลบ) และการเล่านิทานอาเซียน  http://klongyong.myreadyweb.com/วันที่ 8 สิงหาคม 2558 
        กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า 10 โรงเรียน จัดกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์อาเซียน ขึ้นที่โรงเรียนวัดเชิงเลน โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอสามพราน จ.นครปฐมเป็นประธานพิธีเปิดงาน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนจาก 10 โรงเรียนร่วมเปิดประตูอาเซียนและมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558
        โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4  อ.บางเลน จ.นครปฐม  จัดกิจกรรมวันอาเซียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนขึึ้น โดยมีกิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียน วาดภาพระบายสี สรุปความรู้เกี่ยวกับอาเซียน แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เรียนตามฐานต่าง ๆ จัดนิทรรศการความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาวันที่ 7 สิงหาคม 2558
        โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์อาเซียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2558  โดยการนำของนายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า นำโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์อาเซียน ณ โรงเรียนวัดเชิงเลน โดยทางโรงเรียนบ้านดงเกตุรับผิดชอบประเทศกัมพูชา พร้อมจัดนิทรรศการและการแสดงบนเวทีในบทเพลง สาวกันตรึม สร้างความประทับใจแก่คณะครูและผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยการนี้ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน เรียนรู้เรื่องอาเซียนจากนิทรรศการดังกล่าว  (ครูภคปภา : ภาพ/ข่าว)วันที่ 7 สิงหาคม 2558
        งานสัปดาห์มหกรรมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขอขอบคุณโรงเรียนในกลุ่มห้วยพลูและโรงเรียนอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบต.ดอนแฝก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแฝก ที่เข้ามาร่วมงานและจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ 
        ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก Facebook โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ภาพ/ข่าว อริยะ

Comments