งานสัปดาห์มหกรรมอาเซียน 58

โพสต์28 ก.ค. 2559 07:47โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 21:55 ]

วันที่ 11 สิงหาคม 2558
        โรงเรียนคลองบางกระทึก นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์แม่ลูกผูกพันสานฝันสู่อาเซียน เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน กิจกรรมอาเซียนและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการนำของนางวิภาดา เหมันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%816.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%815.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%814.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%813.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%812.jpg?attredirects=0

วันที่ 11 สิงหาคม 2558
        โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ อ.สามพราน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) ซึ่งการจัดกิจกรรมอาเซียนในครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ได้เป็นตัวเเทนจัดนิทรรศการประเทศไทยวันที่ 10 สิงหาคม 2558 
        โรงเรียนบ้านคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น โดยมีการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ปริศนาฟ้าแลบ) และการเล่านิทานอาเซียน  http://klongyong.myreadyweb.com/


วันที่ 8 สิงหาคม 2558 
        กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า 10 โรงเรียน จัดกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์อาเซียน ขึ้นที่โรงเรียนวัดเชิงเลน โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอสามพราน จ.นครปฐมเป็นประธานพิธีเปิดงาน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนจาก 10 โรงเรียนร่วมเปิดประตูอาเซียนและมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/11892268_937088966337771_4008030049432703770_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/11200873_937088963004438_7349490643204347456_n.jpg?attredirects=0


วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558
        โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4  อ.บางเลน จ.นครปฐม  จัดกิจกรรมวันอาเซียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนขึึ้น โดยมีกิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียน วาดภาพระบายสี สรุปความรู้เกี่ยวกับอาเซียน แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เรียนตามฐานต่าง ๆ จัดนิทรรศการความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%902.jpg?attredirects=0

วันที่ 7 สิงหาคม 2558
        โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์อาเซียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2558  โดยการนำของนายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า นำโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์อาเซียน ณ โรงเรียนวัดเชิงเลน โดยทางโรงเรียนบ้านดงเกตุรับผิดชอบประเทศกัมพูชา พร้อมจัดนิทรรศการและการแสดงบนเวทีในบทเพลง สาวกันตรึม สร้างความประทับใจแก่คณะครูและผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยการนี้ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน เรียนรู้เรื่องอาเซียนจากนิทรรศการดังกล่าว  (ครูภคปภา : ภาพ/ข่าว)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B81.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B82.jpg?attredirects=0

วันที่ 7 สิงหาคม 2558
        งานสัปดาห์มหกรรมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขอขอบคุณโรงเรียนในกลุ่มห้วยพลูและโรงเรียนอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบต.ดอนแฝก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแฝก ที่เข้ามาร่วมงานและจัดกิจกรรม ในครั้งนี้
ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก Facebook โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ภาพ/ข่าว อริยะ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%991%20%281%29.jpg?attredirects=0

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 
        โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ศูนย์อาเซียนศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้คุณครู  โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมงานมากมาย อาทิ ร.ร.สุขวัฒนาราม ร.ร.วัดโพธิ์ ร.ร.วัดเกษตราราม ร.ร.วัดนิลเพชร ร.ร.วัดบัวหวั่น และโรงเรียนในกลุ่มบางหลวง ในงานมหกรรมอาเซียน (8th ASEAN DAY) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการต่าง ๆ มากมาย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/xaseiyn/bankhlxngbangkracan58/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%871.jpg


Comments