นำเสนอผลงาน 56

โพสต์28 ก.ค. 2559 07:13โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2559 07:35 ]
25 สิงหาคม 2556

     การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานและสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ ห้อง บุนนาค โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน/สื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ของผู้บริหารถานศึกษา ครู นักเรียน จากโรงเรียนที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนศูนย์อาเซียน 4 แห่ง และโรงเรียนต้นแบบ 4 แห่ง จากโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 23 โรงเรียน    

กิจกรรม เนื้อหาสาระ : พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร โดย นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 / การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย, โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านตากแดด, โรงเรียนวัดหอมเกร็ด / นิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของศูนย์อาเซียน / การนำเสนอความสามารถนักเรียนกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์และ English Debate / Pass sport Walk Around ศึกษาสะสมแต้มวิชาการ / รับมอบเกียรติบัตร 

นำเสนอผลงาน 56


Comments