ประกวดแข่งขัน 56

โพสต์28 ก.ค. 2559 07:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 21:14 ]

29 มิถุนายน 2556

        การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรีนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


วัตถุประสงค์ : 
    1) เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน
    2) เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
    3) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดแข่งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย : 
    ครู ผู้บริหารสถานสึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน :
    1) การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
    2) การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
    3) การประกวดนวัตกรรมเกี่ยวกับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 

ประกวดแข่งขัน 56
Comments