โรงเรียนวัดบางหลวง 58

โพสต์28 ก.ค. 2559 07:42โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 

        โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้คุณครูโดยเฉพาะ  โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมงานมากมาย อาทิ ร.ร.สุขวัฒนาราม ร.ร.วัดโพธิ์ ร.ร.วัดเกษตราราม ร.ร.วัดนิลเพชร ร.ร.วัดบัวหวั่น และโรงเรียนในกลุ่มบางหลวง ในงานมหกรรมอาเซียน (8th ASEAN DAY) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการต่าง ๆ มากมาย

Comments