เทคนิคทางศิลปะ


BOI2012_ศิลปะบนพื้นทราย‎(7มค2555)‎


Art of Paradise


ภาพวาดด้วยทราย

ประติมากรรมทราย 

สอนศิลป์
    ตอนที่ 2 ดอกไฮเดรียนเยีย
    ตอนที่ 3 เขียนดอกกุหลาบ
    ตอนที่ 5 ครอบครัวฃ้าง
    ตอนที่ 9 เทคนิกสีน้ำภาพทะเล
    ตอนที่ 16 เทคนิคสีน้ำจากใยบวบ
    ตอนที่ 26 การไหลของสี+พื้นผิว 
    ตอนที่ 30 เขียนลายบนผ้า
    เขียนสีน้ำ ปราสาทหิน
    สีน้ำ ดอกคูน อ.สาโจน์
    สีน้ำดอกเข็ม อ.บัญชา ทัดมาลี
    สีน้ำเรือประมง อ.อัศนัย
    สีน้ำ ดอกบัว  อ.สาโรจน์

ศิลปะภาพลวงตา
    Street Art  by Lazada
    Popgazine
    ศิลปะกับพี่อาร์ม ภาพลวงตา

Comments