วิจัยแท็ปเล็ต ป.1

        นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการรายงานผลการวิจัยการใช้แท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้มีการเจาะลึกมากขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา โดยได้ลงไปวิจัยกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 503 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 7,078 คน ครูผู้สอน 533 คน และผู้บริหาร 503 คน เน้นให้ความสำคัญกับข้อข้อมูลเชิงประจักษ์หรือผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจริงๆ ซึ่งพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจว่านักเรียนมีพัฒนาการเรื่องการเรียนภาษาที่รวดเร็วขึ้น ทั้งการฟัง การฝึกพูด และการฝึกอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังว่าเมื่อมีการแจกแท็บเล็ตแล้วนักเรียนควรจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่รวดเร็วขึ้น 
        ผลสรุปตามรูปครับ
7564_10200352118579659_985378105_n.jpg
12422_10200352120699712_2124806093_n.jpg

16009_10200352119699687_898907179_n.jpg

16095_10200352118299652_1100326991_n.jpg

58504_10200352121419730_1710868044_n.jpg

58514_10200352117739638_1980619378_n.jpg

67958_10200352121059721_1978760440_n.jpg

149488_10200352120379704_883131207_n.jpg

320085_10200352119579684_1262861992_n.jpg

524570_10200352119819690_1507576422_n.jpg

526384_10200352117099622_46096466_n (1).jpg


534828_10200352117419630_1951616415_n.jpg

541640_10200352120859716_823560972_n.jpg

541680_10200352119419680_1789158108_n.jpg

545863_10200352121219725_2079969356_n.jpg

547100_10200352120139698_1632415429_n.jpg

547344_10200352119219675_2141504623_n.jpg

549103_10200352116899617_308443212_n.jpg

551316_10200352117539633_742341116_n.jpg

553241_10200352118859666_1873561238_n.jpg

558822_10200352119019670_583002820_n.jpg

564155_10200352121659736_1305080893_n.jpg

604084_10200352118139648_894693404_n.jpg

625460_10200352117259626_1452455113_n.jpg
Comments