รวมลิ้งค์

ที่มา http://sites.google.com/site/kroowaiwai/home
รวมลิ้งคืเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์ IT

แสดง 28 รายการ
หัวเรื่องลิ้งค์คำอธิบาย
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
หัวเรื่องลิ้งค์คำอธิบาย
คอมพิวเตอร์ NECTEC  
การศึกษา สอน Dreamweaver  
การศึกษา http://www.moe.go.th/wijai/article.html บทความต่างๆ 
อื่นๆ www.collegeboard.com Source for connecting students to college opportunity/success 
อื่นๆ www.ala.org A collection of great sites for kids from the American Library Association  
คอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยาศาสตร์  
การศึกษา โหลดหนังสือ  
การศึกษา เว็บสอน HTML ดีมาก 
คอมพิวเตอร์ Knowledge Center BU  
อื่นๆ www.takesat.com Free study material for students taking SAT1 
วิจัย/หลักสูตร/สถิติ tourismlogistic เกี่ยวกับวิจัยด้วย  
อื่นๆ www.homeworkhelp.com Homework help - subscription service 
การศึกษา บทความวิชาการ 1  
อื่นๆ http://www.act.org Information about the ACT college entrance test, as well as resources to assist students and parents with preparing for college 
วิจัย/หลักสูตร/สถิติ ความรู้เรื่องวิจัย ม.กรุงเทพ มีความรู้เรื่องงานวิจัย วารสารงานวิจัย และอื่นๆ 
คอมพิวเตอร์ Excel Expert  
วิจัย/หลักสูตร/สถิติ การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย การเลือกใช้สถิต 
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตร  
การศึกษา วัดผลจุดคอม  
การศึกษา kmit เว็บดีเกี่ยวกับคามรู้  
การศึกษา เว็บไซต์วิชาการวิจัยการศึกษา ผศ.สุรวาท ทองบุญ ม.ราชภัฎมหาสารคาม 
อื่นๆ ฟรีเว็บเทมเพลท http://www.elegant-templates.com/ 
การศึกษา ศน.org  
Homework Help www.tutor.com Live homework help - subscription service 
การศึกษา เว็บ อ.สมพงษ์ พันธุัรัตน์ http://home.kku.ac.th/sompo_pu/spweb/ 
คอมพิวเตอร์ programming programming 
การศึกษา รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ เกี่ยวกับงานวิจัย รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ 
การศึกษา Thaigoodview  
แสดง 28 รายการ